Inspectie stelt vragen bij cadeau stad Antwerpen aan nv Handelsbeurs

 Leestijd: 1 minuut0

De stad Antwerpen geeft nog maar eens een cadeautje aan de nv Handelsbeurs. Deze keer van 250.000 euro. De Inspectie Financiën vroeg recent om die geplande investeringstoelage te heroverwegen, maar de stad legde dat advies naast zich neer. In het omstreden dossier luisterden politici en vastgoedwereld de voorbije jaren al bijzonder nauw.

Het Antwerps college van burgemeester en schepenen zette op 15 mei het licht op groen voor een betaling van 250.000 euro aan de nv Handelsbeurs. Dat is de vennootschap achter de restauratie en exploitatie van de oude Handelsbeurs. Het geld van de stad zal gebruikt worden voor de installatie van een ‘performante verlichtingsinstallatie’.

De renovatie van de Handelsbeurs werd tijdens de vorige legislatuur doorgeduwd door de toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening, Rob Van de Velde (N-VA). Daarbij werden niet alleen flink wat bochten afgesneden, politiek werd er ook voor gezorgd dat de nodige fondsen en subsidies naar de vennootschap konden doorstromen.

In Dossier Antwerpse Handelsbeurs onthulde Apache onder meer hoe Van de Velde een deal forceerde waarbij de stad een omstreden vastgoedspeculant bijzonder rijkelijk beloonde. De man was eerder al betrokken bij mislukte pogingen om de Handelsbeurs te renoveren.

‘Noodzaak heroverwegen’

De opeenstapeling van cadeaus die de stad overhad voor de nv Handelsbeurs is blijkbaar ook de Inspectie Financiën niet ontgaan. In een advies dat Apache kon inkijken, buigt de inspectie zich over de recente beslissing van de gemeenteraad om 250.000 euro ‘investeringstoelage’ aan de vennootschap te geven.

Het advies laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. De inspectie vraagt om:

“gelet op de reeds aanzienlijke inspanning die de groep stad Antwerpen in het kader van dit project leverde, de effectieve noodzaak van deze bijkomende toelage te heroverwegen”

Tegelijk klaagt de inspectie op z’n minst impliciet de willekeur aan die de stad Antwerpen kennelijk hanteert bij het uitdelen van investeringstoelagen aan commerciële partners zoals de nv Handelsbeurs. In haar advies vraagt de inspectie dan ook om:

“binnen de stad een kader uit te werken waarbinnen de, niet steeds evidente, toekenning van stedelijke toelagen aan commerciële partners kan worden geëvalueerd.”

Het opmerkelijke advies dateert van 11 mei, maar werd dus enkele dagen later door het college alweer verticaal geklasseerd. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 15 mei om de toelage gewoon door te laten gaan.

In het bijhorende collegebesluit beargumenteert de stad haar beslissing om 250.000 euro aan de nv Handelsbeurs te betalen door te wijzen op de meerwaarde die de ‘performante verlichtingsinstallatie’ voor de bevolking en de stad zou creëren.

Geluidshinder

Enkele maanden terug – nog voor de coronacrisis losbarstte – startte een aantal omwonenden van de Handelsbeurs een procedure op bij de provincie Antwerpen. Zij verzetten zich tegen de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de evenementen die doorgaan in de gerenoveerde Handelsbeurs. Ze stelden aan de provincie de vraag om de omgevingsvergunning te laten vernietigen.

Slagen de uitbaters van de Handelsbeurs er niet in aan te tonen dat de geluidsnormen worden gerespecteerd – onder de 85 decibel – dan wordt de vergunning effectief nietig verklaard. Een ‘performante verlichtingsinstallatie’ op kosten van de stad zal daaraan weinig kunnen veranderen.

Annick De Ridder (N-VA), de bevoegde schepen van Ruimtelijke Ordening, was niet bereikbaar voor commentaar.


Uitgelichte foto: screenshot ATV

Auteur: Tom Cochez

Licentiaat criminologie. Werkte van 1997 tot 2008 voor De Morgen. Hij volgde er vooral gezondheidszorg, sociale zaken en milieu en verdiepte zich in de politieke partijen Vlaams Belang en Groen. In 2008 koos hij ervoor om opnieuw op freelance basis te werken onder meer ook voor Knack en Humo. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache.be. Vandaag werkt hij als redacteur en coördinator.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books