#BeterNaCorona: 11 Vlaamse media en denktanks openen debat over heropbouw

15 april 2020 Karl van den Broeck
branimir-balogovic-fAiQRv7FgE0-unsplash
Foto: Branimir Balogović (Unsplash)

Het was VUB-professor Eric Corijn die in januari een lijntje uitgooide naar een aantal redacties van onafhankelijke, progressieve media. Het stoorde hem dat het maatschappelijke en politieke debat in Vlaanderen gedomineerd wordt door rechtse en conservatieve stemmen. Door samen de krachten te bundelen, hoopte hij dat ook andere, links-progressieve ideeën en voorstellen meer zichtbaarheid zouden krijgen.

Na twee inleidende vergaderingen, in januari en maart, brak de coronacrisis uit. En plots werd het initiatief bijna een vanzelfsprekendheid. De gesprekken raakten in een stroomversnelling en vandaag lanceren elf Vlaamse media en denktanks een oproep onder de hashtag #BeterNaCorona.

Het gaat om Aktief, Apache, DeWereldMorgen, De Gids op Maatschappelijk Gebied, Furia, Kifkif, Lava, Minerva, MO*, Oikos en Sampol. Hun oproep verschijnt vandaag ook op VRT NWS

Antwoord bieden

“Met de coronacrisis worden ongeziene maatregelen genomen om de economie overeind te houden, banen te vrijwaren, mensen een inkomen te garanderen. Dat zijn legitieme doelstellingen."

"Maar de grootste financiële injectie sinds decennia moet meteen ook een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen die door deze pandemie alleen maar duidelijker zijn geworden: de klimaatcrisis en de ineenstorting van biodiversiteit; de groeiende ongelijkheid, de gebrekkige arbeidsvoorwaarden en werk- en inkomenszekerheid, sociale bescherming onder druk; en de opdracht om met superdiversiteit een inclusieve samenleving te bouwen", schrijven de elf media en denktanks.

Ze verwijzen naar voorgaande crisissen als momenten waarop grote maatschappelijke veranderingen kans kregen, of verloren gingen, zoals in 2008. "Het is duidelijk: in 2020 is er nood aan een nieuw soort overeenkomst, een Green New Deal of sociaal-ecologisch pact, waar burgers en overheden, werkers, ondernemers en zelfstandigen, bewegingen en vrijwilligers hun verenigde schouders onder kunnen zetten."

Geen blauwdruk, wel een oproep

Toch bieden de initiatiefnemers niet zelf een blauwdruk aan voor de toekomst. Ze doen wel een oproep "aan academici, studiediensten van middenveldorganisaties of partijen, denktanks, organisaties en burgers. Zij moeten het debat voeden met becijferde en doordachte voorstellen, met ideeën voor de korte en visies voor de lange termijn, met praktische plannen en noodzakelijke veranderingen – ook al zullen de hoeders van de status-quo die proberen wegzetten als utopisch."

De gezamenlijke tekst, die ook de hashtag #BeterNaCorona lanceert, sluit af met een serie vragen waarover dringend debat nodig is en waarop toekomstgerichte antwoorden verwacht worden. De vragen gaan over het soort economie dat na de crisis opgebouwd moet worden, maar ook over de rol van de overheid en de vorm die solidariteit en internationale samenwerking moeten krijgen.

Het debat dat elf Vlaamse media en denktanks willen lanceren heeft tot doel om de prioriteiten opnieuw in de juiste volgorde te plaatsen: de economie is er voor de mens, niet omgekeerd. Maar zelfs al zijn we het daarover eens, dan moet de discussie nog maar beginnen.

Apache doet mee

Apache was van in het begin betrokken bij de gesprekken die door Eric Corijn werden opgestart. Wij deden dat met enthousiasme. Apache is een progressief medium “dat opkomt voor de zwakkeren, de planeet beschermt en elk individu de kans geeft om zich te ontplooien". Zo staat het in onze missie. Let wel: het is niet onze taak om partijprogramma’s te schrijven of om doorwrochte actieplannen uit te werken. Wel kunnen we het debat organiseren, stimuleren en voeden met inzichten. Onze eigen inzichten en inzichten van anderen. Wij doen dat in alle onafhankelijkheid en zonder inmenging van buitenaf.

Op 13 januari schreven we dat 2020 het jaar van TIARA wordt, ‘there is a real alternative’. Steeds meer progressieve ideeën die in de mainstream steevast als utopisch of onrealistisch werden beschouwd, wonnen aan belang. De coronacrisis heeft dat proces alleen nog maar versterkt. 

Apache roept alvast zijn leden en coöperanten op om mee de discussie te voeden. Noem het een vorm van crowdsourcing. We leven in een tijd dat beproefde recepten niet langer blijken te werken. De oplossingen voor morgen moeten nog worden uitgedacht of op hun deugdelijkheid worden getest. Uw bijdrage tot de discussie wordt verwacht op tips@apache.be.

Wij blijven ondertussen de coronacrisis op de voet volgen. Want enkel uit een goede analyse van wat er vandaag gebeurt, kunnen lessen worden getrokken voor morgen.

Uitgelichte foto: Branimir Balogović (Unsplash)

LEES OOK