‘Mechelaars hebben het recht te weten wat er in hun naam gebeurt’

 Leestijd: 2 minuten0

Het online magazine ‘As Gau Paust’, partner van Apache, bestaat vandaag drie jaar. De beslissingen van het Mechels stadsbestuur kennen sindsdien steeds minder geheimen. Met weinig middelen probeert de redactie van ‘As Gau Paust’ aan maximale transparantie te doen. “Wij willen niemand te kijk zetten, wij doen aan journalistiek,” zegt Bartel Volckaert, bezieler van de nieuwssite.

De redactie van ‘As Gau Paust’ doet naar eigen zeggen niet mee aan de ‘persberichten-kopij’ die ze in hun mailbox krijgen. Wel doet ze beroep op openbaarheidsverzoeken richting het Mechels stadsbestuur, betrokken overheidsbedrijven of hogere overheden:

‘Mechelaars hebben het recht te weten wat er in hun naam gebeurt’

“Door het nieuw bestuursdecreet dat op 1 januari in voege is getreden, waardoor er nieuwe documenten, agendapunten en dergelijke openbaar moeten staan, is er al een heel positieve evolutie. Toch worden nog veel bestuursdocumenten niet actief gepubliceerd. Ik recupereer dat voor meer mensen en maak daar een journalistiek verhaal van”, licht Volckaert toe.

Openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur is de lijm bij tal van artikels op As Gau Paust. “Mechelaars hebben het recht te weten wat er in hun naam gebeurt.” As Gau Paust wijst erop dat het recht om bestuursdocumenten in te kijken in de Belgische Grondwet staat. “Iedereen heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.”

Onder meer in het omstreden stadsvernieuwingsproject ‘Spreeuwenhoek, waar Apache meermaals over berichtte, maakte As Gau Paust het verschil met openbaarheidsverzoeken. Het stadsmagazine viste een rapport van Audit Vlaanderen op dat geruisloos op de gemeenteraad passeerde. In het rapport krijgt de stad verschillende aanbevelingen.

Daarnaast bouwt As Gau Paust ook zelf, met behulp van die vergaarde overheidsdata, instrumenten die de lokale transparantie bevorderen. Zoals het transparantierapport van het College, waaruit bleek dat het stadsbestuur lange tijd maar de helft van alle agendapunten online publiceerde, maar ook de subsidiedatabank waar de verschillen tussen de subsidiebedragen met de vorige legislatuur duidelijk worden, of de laatste tool: een dashboard over de activiteit en de samenstelling van de Mechelse gemeenteraad.

‘Meedenkende Mechelaar’

‘Onze hyperlokale journalistiek is een manier om pijnpunten bloot te leggen, maar ook om de Mechelaar meer te betrekken bij de beslissingen van het stadsbestuur’

Om een specifiek document in handen te krijgen trekt Volckaert desnoods naar de Vlaamse beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur. Dit doet hij voor de ‘meedenkende Mechelaar’. Zo bracht As Gau Paust aan het licht dat Johan Van Overtveldt (N-VA) en Karel Geys (sp.a) tijdens het eerste halfjaar van de nieuwe bestuursperiode telkens hun kat stuurden naar de raadscommissievergaderingen waar ze lid van zijn.

“Het is niet de bedoeling om mensen te kijk te zetten. Wij doen gewoon aan journalistiek. Het is een manier om pijnpunten bloot te leggen, maar ook om de Mechelaar meer te betrekken bij de beslissingen van het stadsbestuur. Burgers dichter bij hun eigen bestuur brengen is wat we proberen doen,” zegt Bartel Volckaert.

Volckaert zegt dat het werken met overheidsdata ook op een andere manier transparantie kan creëren. “Het zijn eigenlijk voorzetjes voor de stad Mechelen zélf. Je kan zo’n artikels op alle steden en gemeenten toepassen.”

As Gau Paust zet ook in haar vierde jaar verder in op een transparantere stad. Daarbij reikt de lokale redactie de hand naar iedereen met ‘hyperlokale ambities’ – en dat hoeft volgens de nieuwssite lang niet alleen in Mechelen te zijn. “Lokale journalistiek is mogelijk in zoveel andere steden en belangrijk voor haar inwoners. Daar ben ik steeds meer van overtuigd,” besluit Volckaert.

Auteur: Samira Atillah

Samira Atillah werkte in het Genkse jeugdwerk en vervolgens als medewerkster in het Federaal Parlement. In 2018 verscheen van haar ‘Zijn naam was Youssef,’ (Houtekiet-2018). Het boek legt de situatie bloot van vluchtelingen die van Calais naar Engeland trekken.

Haar bijzondere interesse gaat uit naar socio-economische thema’s en migratie. In het verleden schreef ze geregeld opinies voor Vlaamse media over deze onderwerpen.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books