Herbekijk Café Apache #9 • De sociale stad

Jan Walraven
Stapelplein kruispunt Doornzelestraat
Stapelplein kruispunt Doornzelestraat (Foto: © Kaja Verbeke (Apache))
Café Apache
  • Waar? Kunstencentrum Vooruit, Gent
  • Wanneer? Donderdag 31 januari om 20u (deuren open om 19u30)
  • Gratis? Ja! Maar helaas ook uitverkocht, volzet en tot de nok gevuld!
  • Geen ticket? Niet getreurd, je kan het debat integraal volgen via onze livestream!

Apache doet al enkele jaren diepgravend onderzoek naar betaalbaar wonen, stadsvernieuwing en -ontwikkeling, de rol van sociale huisvestingsmaatschappijen en de verhoudingen tussen stadsbesturen en projectontwikkelaars. De huizenprijzen nemen stelselmatig toe, een huis of appartement kopen in het centrum van de stad wordt voor veel mensen stilaan een verre droom.

De stad vernieuwt en breidt uit in snel tempo. En om die vernieuwing mee vorm te geven worden ook kunstenaars en andere creatievelingen ingeschakeld die in afwachting van een nieuwbouwproject voor een zogenaamde tijdelijke invulling mogen zorgen. Het risico daarbij is dat die tijdelijke invulling een achtergestelde buurt al te aantrekkelijk maakt en grondspeculanten de huizenprijzen opdrijven en zo zorgen voor gentrificatie, of de verdringing van bewoners met een lager inkomen.

Welk effect hebben al deze ontwikkelingen en de politieke beslissingen die wel of niet genomen hebben op de bewoners van de stad? Wie heeft baat bij al deze evoluties, en voor wie wordt de stad stilaan onbetaalbaar? Kortom: van wie is de stad?

Apache in Vooruit!

Donderdag 31 januari vertoeft de redactie van Apache een hele dag in het café van Vooruit. En we krijgen ook bezoek van verschillende experts die hun visie op de problematiek uit de doeken doen. Je kan de interviews volgen via onze livestream, of aan onze redactietafel in Vooruit.

10u30 Bart Van Bouchaute onderzoekt onder meer sociale verdringing bij stadsvernieuwing en politisering in het middenveld, en is docent bij de opleiding Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool in Gent.

16u30 Floor Milikowski schets in haar boek 'Van wie is de stad?' de strijd om Amsterdam tussen bewoners, projectontwikkelaars, beleidsmensen en toeristen.

20u00 Café Apache met Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele, de Amsterdamse onderzoeksjournaliste Floor Milikowski, Astrid De Bruycker (sp.a, Gents schepen van Gelijke Kansen, Participatie en Buurtwerk) en Pascal Debruyne (Uit de Marge, Samenlevingsopbouw)

Onze panelleden

Het is die vraag die de Nederlandse onderzoeksjournaliste Floor Milikowski behandelt in haar boek met dezelfde titel: Van wie is de stad? Moet en kan een stadsbestuur ervoor zorgen dat de stad van iedereen kan blijven? "Amsterdam is verworden tot een carnavalsstad waar beleggers hun vingers bij aflikken en waar toeristen en kenniswerkers de lagere inkomens verdringen", schreef ze onlangs in De Groene Amsterdammer. We nodigen haar graag uit, want met haar kennis en ervaring over Amsterdam kan Milikowski uitstekend de uitdagingen en risico's voor steden als Gent of Antwerpen schetsen.

Met die uitdagingen zal kersvers Gents schepen voor onder meer Gelijke Kansen, Participatie en Buurtwerk Astrid De Bruycker (sp.a) de komende maanden en jaren ongetwijfeld te maken krijgen. Hoe zal zij ervoor dat alle lagen van de bevolking (sociaal-economisch, etnisch-cultureel) de weg vinden naar de stad en tijdelijke invullingen in het bijzonder? Hoe garanderen we dat wijkprojecten en participatiebeleid voor stadsvernieuwing “iedereen” meenemen?

Dat is eveneens een belangrijke bezorgdheid van Pascal Debruyne, voorzitter van Uit De Marge en Samenlevingsopbouw Gent. Kortom, hoe maak je van stadsvernieuwing een inclusief project? En is het een goed idee om de creatieve vrijplaatsen in te kapselen in stadsontwikkeling?

Ook Gents stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele is te gast in Café Apache. Hij pleit er onder meer voor dat de stad Gent meer gronden verwerft om de stad vorm te kunnen geven, en verdringing tegen te gaan. Hoe pakt de stad zijn grondenbeleid het best aan?

Vragen en antwoorden

Veel vragen, hopelijk evenveel inzichtelijke antwoorden. Antwoorden waar we ook in onze stukken over stadsontwikkeling steeds naar op zoek gaan. Uit ons intussen omvangrijk archief plukken we graag een aantal stukken die een deel van het antwoord geven, maar evengoed nog meer vragen oproepen. Als je er echt geen genoeg van kan krijgen, kan je ook grasduinen in ons uitgebreid dossier over betaalbaar wonen.

LEES OOK
Steven Vanden Bussche / 01-02-2019

Stel mensen weer centraal in het denken over de stad

Stadsontwikkeling moet mensen terug centraal stellen. Pak gentrificatie aan en leer uit wat tijdelijke invulling opbrengt, was de teneur in Café Apache rond de sociale stad.
Screen Shot 2019-02-01 at 15.42.21