Na het 'njet' van Homans: 72.000 euro

13 september 2018 Tom Cochez
Liesbeth Homans (Foto Belga - Dirk Waem)
Liesbeth Homans (Foto Belga - Dirk Waem)

Ruim een jaar geleden kwam minister Homans (N-VA) persoonlijk tussen om een gepland investeringskrediet van 100.000 euro voor Apache bij Trividend te blokkeren. Het argument dat de politieke beslissing om de groei van Apache te fnuiken, moest onderbouwen? Trividend zou in de toekomst enkel nog investeren in de sociale economie. Daar valt Apache niet onder.

Kredietverstrekker Trividend investeert nochtans - getuige de openingspagina - 'in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers'.  Maar op de raad van bestuur ging de vertegenwoordiger van Liesbeth Homans dwars liggen.

Het goede nieuws is dat Apache intussen, via een systeem van winwinleningen een belangrijk deel van het benodigde investeringskapitaal heeft opgehaald bij mensen die ons journalistiek project genegen zijn. De teller staat momenteel op 72.000 euro.

Liesbeth Homans (Foto Belga - Dirk Waem)
Liesbeth Homans (Foto Belga - Dirk Waem)

Njet

Eind mei vorig jaar maakte Liesbeth Homans nogmaals duidelijk dat voor de (Antwerpse) N-VA blijkbaar alle middelen goed zijn om Apache klein te krijgen. Nadat de ex-kabinetschef van Bart De Wever en de bevriende projectontwikkelaar Land Invest Group Apache voor de rechtbank sleepten en een schadeclaim van 350.000 euro neerlegden, kwam Liesbeth Homans via haar vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Trividend tussen in een investeringsdossier van Apache.

Het proces Land Invest Group ligt intussen een paar maanden achter ons. In een duidelijk vonnis stelde de rechter dat ons onderzoek naar Land Invest Group volledig volgens de regels van de journalistieke kunst werd gevoerd. De tegenpartijen tekenden geen beroep aan.

Het geplande investeringskrediet dat Apache zou toelaten verder door te groeien, plaatste ons echter voor een grotere uitdaging. Ons dossier werd, na veelvuldig overleg, door Trividend voorbereid voor het investeringscomité. Dat was gepland op vrijdag 12 mei 2017, om 13u30.

Verschillende bestuursleden bevestigden, onder meer ook in Knack en De Morgen, dat de begrotingsspecialist van Liesbeth Homans die namens de overheid zetelt in de raad van bestuur, een veto stelde tegen het dossier van Apache

Op tafel lag een aanvraag voor een investeringskrediet, voor een bedrag tussen 100.000 en 150.000 euro.

Het dossier Apache werd echter in extremis van het investeringscomité gehaald, na een beslissing van de raad van bestuur, die drie dagen voor het geplande investeringscomité doorging.

Verschillende bestuursleden bevestigden, onder meer in Knack en De Morgen, dat de begrotingsspecialist van Liesbeth Homans die namens de overheid zetelt in de raad van bestuur, een veto stelde tegen het dossier van Apache.

Lezerscoöperatie

Daarbij werd het argument gebruikt dat Trvidend in de toekomst niet langer zou investeren in coöperatieve vennootschappen, enkel nog in sociaal-economische projecten. Behalve het feit dat Trividend ons zelf had gecontacteerd, ons project al langer kende en dus perfect wist dat het investeringskrediet als erkende coöperatieve vennootschap werd aangevraagd, was er van meet af aan de vaststelling dat die van overheidswege geplande wijziging nog niet in voege was.

Intussen blijkt dat de geplande wijziging helemaal nooit in voege is getreden. Trividend verstrekt nog steeds investeringskredieten aan coöperatieve vennootschappen en aan projecten die niet passen in de sociale economie. Wie de site van Trividend opent, ziet dat ook meteen. Bovenaan staat in grote letters: 'Trividend investeert in sociale en maatschappelijk bewogen ondernemingen en ondernemers, met risicokapitaal.'

Naamloos

Binnenin lezen we dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) gehanteerd worden als criterium. Erkende coöperatieve vennootschappen zoals de lezerscoöperatie achter Apache er een is, spelen daarin een belangrijke rol. De voorbeelden op de site maken ook duidelijk dat lang niet alle projecten waar Trividend instapt, een sociale economie inslag hebben.

72.000 euro

Geconfronteerd met het politiek geïnspireerde njet tegen Apache, bleven we niet bij de pakken zitten. We beslisten om in te zetten op een alternatief: de zogenaamde winwinleningen.

Dat is tot nu toe aardig gelukt. Aan de geplande investering van 100.000 euro zijn we nog niet, maar een goed jaar na het njet van Homans staat de teller intussen wel op 72.000 euro. De winwinleningen worden doorgaans afgesloten voor 5.000 of 10.000 euro.

LEES OOK