Met onwillige honden is het slecht hazen vangen

(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Opvallend: de N-VA 'monitort' de respons van de achterban door de sociale media te screenen. Het lijkt de moderne versie van het ingewanden lezen. Of hoe toppolitici kunnen transformeren in haruspices. Zoek dat woord maar eens op.

(Foto: Shutterstock)
Met onwillige honden is het slecht hazen vangen (Foto: Shutterstock)

Theo Francken kreeg het in elk geval danig aan de stok met premier Michel in de Kamer. Het was wel een nieuwigheid: meederheidspartijen die samen met de oppositie applaudisseren wanneer een lid van de regering als een onwillige hond wordt afgeserveerd. Straks gaat Peter De Roover nog voor Kristof Calvo juichen.

Francken had beter moeten weten, net op het moment dat België in de Veiligheidstraad van de VN - onder meer - moet waken over de naleving van de mensenrechten, stelde hij voor om de bescherming tegen foltering te "omzeilen". Hoe kun je anders hazen vangen als de honden onwillig zijn, nietwaar?

Blauwe vingers

Terwijl de vingers van Francken Theo intussen zowat chronisch blauw moeten zien van het niet aflatend getik erop, trok Apache naar Calais en boog de commissie Media zich over het item 'steun aan onderzoeksjournalistiek'.

Alle politici zijn ervoor. Helaas doet niemand het. Of hoogstens een heel klein beetje. Terwijl Nederland 5 miljoen euro uittrekt, alleen al om onderzoeksjournalistiek in de regio te stimuleren, wacht het Fonds Pascal Decroos op 300.000 euro.

Het goede nieuws is dat minister Gatz aangeeft dat er de komende maanden gezocht wordt naar een oplossing om dat 'medianeutraal' te doen.

De vingers van Francken Theo moeten intussen chronisch blauw zien van het niet aflatend getik erop

Luyendijk

Spiegelen aan het federale niveau lijkt daarbij geen te best idee. Door de distributiesteun en de btw-0-regeling voor te behouden aan de gevestigde reguliere media en arme sloebers als wijzelve daar van uit te sluiten, draagt de federale overheid niet bepaald bij tot het pluriforme medialandschap dat nochtans in geen enkele kreet ontbreekt.

Wij hadden vorig weekend op onze Algemene Vergadering dan weer Joris Luyendijk te gast. Dat leverde een boeiend gesprek op over hoe het verder moet met 'de journalistiek' in het algemeen en de onderzoeksjournalistiek in het bijzonder.

Waarschuwingen

Terwijl wij nog aan het bekomen waren van de 'Dag van Apache' kreeg de sp.a vervalste mailtjes in de brievenbus. Op basis van vervalste mails het ontslag van een minister vragen, bleek niet bepaald een mediagenieke strategie.

Maar minstens even onnozel is het om de pertinente vragen die het dossier over de F-16's oproept in een moeite door van tafel te vegen.

Verder regent het dezer dagen waarschuwingen. Voor onweer, voor de tijgermug - ook al zit ze hier niet meer, ze kan altijd nog komen - voor seksverslavingen en natuurlijk voor blessures bij onze Rode Duivels.

Maar zoals u dat van ons verwacht, sluiten we af met goed nieuws: u kan al die wetenschap binnenkort ook coöperatief doorbellen, sms'en of mailen!

Tot genoegen!

LEES OOK