Vijf vragen die Bart De Wever niet wil beantwoorden

22 november 2017 Tom Cochez
Bart De Wever le soir de l'élection communale, Anvers. (Photo: Julia M. Free, octobre 2012)
(Foto Julia M. Free)

Mag dat, als politicus ingaan op een uitnodiging voor een etentje in een sterrenrestaurant, georganiseerd door een projectontwikkelaar? Het is ongetwijfeld een interessante vraag, maar ze raakt niet aan de essentie van de reeks 'de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever' die Apache vorige week publiceerde.

De Antwerpse burgemeester rept met geen woord over de kwesties die verder gaan dan de heisa over het filmpje.

Daarom zet Apache de cruciale vragen hieronder nog eens expliciet op een rij.

De redactie stuurde de vragen op maandag 20 november per mail naar de burgemeester, naar zijn Antwerpse kabinetschef en naar zijn woordvoerder. Tot op vandaag ontvingen we geen enkele reactie.

Bart De Wever le soir de l'élection communale, Anvers. (Photo: Julia M. Free, octobre 2012)
(Foto Julia M. Free)

Cola zero

Het filmpje waarin te zien is wie er op 20 oktober allemaal afzakte naar het Antwerpse sterrenrestaurant 't Fornuis, op uitnodiging van Erik Van der Paal, spreekt tot de verbeelding.

Maar om terug te gaan naar de essentie lijst Apache de cruciale vragen op waarop Bart De Wever het antwoord schuldig blijft.

Wat deed Bart De Wever op een lobbyvergadering met een pensioenfonds, gedomineerd door de Luikse PS?

De voorzitter van N-VA zat op 3 mei 2011 samen met het directiecomité van Ogeo Fund. De voorzitter daarvan, Stéphane Moreau, kwam het voorbije jaar in opspraak in de affaire Publifin. Op het moment van de lobbyvergadering was De Wever nog geen burgemeester van de stad.

Ideologisch zijn N-VA en PS gezworen tegenstanders. Politiek lijkt de vergadering bijgevolg moeilijk verklaarbaar.

Wat beide partners wel bindt is Land Invest Group: zeven maanden na de fameuze lobbyvergadering met Bart De Wever nam Ogeo Fund 50 procent van de aandelen van de projectontwikkelaar over. De andere helft bleef in handen van Marc Schaling en Erik Van der Paal.

Wat was het onderwerp van de lobbyvergadering?

Ook die vraag wil de Antwerpse burgemeester niet beantwoorden. Er is enkel bovenstaande vaststelling: korte tijd na de bespreking participeerde Ogeo Fund in Land Invest Group. Die vennootschap werd kort daarvoor opgericht door Marc Schaling en Erik Van der Paal.

N-VA en de (Luikse) PS zijn elkaars gezworen tegenstanders. Er is niets wat hen bindt, behalve Land Invest Group.

Wie zijn de 'twee of drie' gesprekspartners die Bart De Wever, na afloop van de lobbyvergadering met Ogeo Fund aanduidde?

Zolang Bart de wever daarover niet meer duidelijkheid verschaft, komen drie mensen in beeld: Marc Schaling, Erik Van der Paal en Joeri Dillen, de latere kabinetschef van Bart De Wever?

Schaling en Van der Paal hadden hun vennootschap opgericht. Ogeo moest alleen nog in Land Invest stappen en het nodige kapitaal leveren.

Daarna was het zaak om projecten uit de grond te stampen. Met de torens aan het Kattendijkdok, de Lins Tower aan de Tunnelplaats en de Slachthuissite kwamen die projecten er snel.

Snel, maar niet zonder slag of stoot. Zo werd de hoogbouwvergunning voor de Lins Tower negatief geadviseerd door de eigen administratie, maar vervolgens toch politiek doorgeduwd. Op de Slachthuissite heeft Land Invest intussen uitzicht op een zeer lucratieve deal met de stad.

Joeri Dillen werkte, voor hij kabinetschef werd van Bart De Wever, voor Land Invest Group. Aan de vooravond van de goedkeuring van de omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower vertrok Dillen alweer als kabinetschef van Bart De Wever.

Waren er voor of na de lobbyvergadering nog andere gesprekken tussen Bart De Wever en de Luikse financiers van Land Invest Group?

Ook hier: geen antwoord.

Werd op de fameuze lobbyvergadering gesproken over de winstverdeling tussen de verschillende aandeelhouders van Land Invest Group?

In de maand voor de omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower werd afgeleverd, werden de statuten van Land Invest Group drastisch gewijzigd. Ogeo Fund liet het gros van de winst aan de A-aandeelhouders: Erik Van der Paal en Marc Schaling. Dat gebeurde via een 'preferent dividend' en via een opvallende verdeelsleutel van de dividenden.

Anders gezegd: de omstreden Antwerpse bouwvergunningen zouden in de allereerste plaats Erik Van der Paal en Marc Schaling ten goede komen. Pas in tweede orde Ogeo Fund.

Liet het Luikse pensioenfonds zich als een kleuter rollen, uitgerekend op het moment dat de investeringen vruchten zouden afwerpen? Een organisatie die investeert met de toekomstige pensioenen van vooral Luikse gemeentepersoneel, kan zich zoiets bezwaarlijk permitteren. Toch gebeurde het. Waarom?

LEES OOK
Tom Cochez / 29-11-2017

Wat is er echt aan de hand in Antwerpen?

Twee weken nadat Apache een filmpje online zette over de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever woedt een perceptiestrijd op leven en dood. Maar waar draait het echt om?
Quasi-voltallig schepencollege bij het Fornuis op de verjaardag van Erik Van der Paal