De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever (3): de geheime lobbyvergadering

Tom Cochez
Ontwerp van de Lins tower aan de Tunnelplaats
Ontwerp van de Lins tower aan de Tunnelplaats

Een verslag van het directiecomité van het door de PS gedomineerde Luikse pensioenfonds Ogeo Fund koppelt voor het eerst zwart op wit Bart De Wever als persoon aan enkele omstreden Antwerpse bouwdossiers die zeer lucratief uitvallen voor Erik Van der Paal, de favoriete bouwpromotor van de Antwerpse burgemeester.

Tot nu toe kwam Bart De Wever enkel indirect in beeld, via Erik Van der Paal die stille vennoot is bij projectontwikkelaar Land Invest Group, en via zijn ex-kabinetschef Joeri Dillen. Die laatste werkte tot net voor zijn aantreden als kabinetschef van Bart De Wever voor Land Invest Group.

Net voor de goedkeuring van een omstreden en negatief geadviseerde bouwaanvraag van Land Invest Group voor de Lins Tower aan de Tunnelplaats, was Dillen alweer vertrokken als kabinetschef.

Ontwerp van de Lins tower aan de Tunnelplaats
Ontwerp van de Lins tower aan de Tunnelplaats

Directiecomité Ogeo Fund

Apache kon een explosief verslag van het directiecomité van Ogeo Fund, de financier van Land Invest Group inkijken. Het directiecomité van Ogeo stond op dat moment nog onder leiding van Stéphane Moreau, de in het Publifin-schandaal zwaar in opspraak gekomen sterke man van de PS in Luik.

Het verslag is explosief omdat het toont hoe Bart De Wever achter de schermen zaken doet met Luikse PS'ers die hij voor het oog van de camera neerzet als de gezworen ideologische vijand van zijn partij.

Maar toch vooral omdat het aangeeft hoe De Wever nog voor hij goed en wel verkozen was als burgemeester, de Antwerpse vastgoedmarkt opende voor een projectontwikkelaar waarvan zijn favoriete bouwpromotor in alle stilte en goed verborgen voor het oog van de buitenwereld, aandeelhouder is.

In het verslag van het directiecomité, dat dateert van 5 mei 2011, wordt onder de tussentitel 'dossiers / prospects contracts' melding gemaakt van een twee dagen eerder gehouden "réunion de travail 'lobbying' avec Bart De Wever le 03/05/2011".

 

Naamloos
Uittreksel vergadering directiecomité Ogeo Fund 05/05/2011

 

Het verslag spreekt over een "interessante vergadering" tussen de top van het Luikse pensioenfonds en Bart De Wever. Op die vergadering werd afgesproken dat "Bart De Wever twee of drie Antwerpse gesprekspartners zal aanduiden die gezamenlijk benaderd zullen worden door het directiecomité en Marc Willems (een intussen overleden bestuurder van Ogeo, ToC)"

Beschotten

De informatie werpt nieuw licht op de keuze van het huidige stadsbestuur om vanaf dag één werk te maken van het verwijderen van de beschotten tussen projectontwikkelaars en politiek.

Onder impuls van schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) werd de 'lastige' stadsbouwmeester Kristiaan Borret het werken de facto onmogelijk gemaakt. De dienst stadsontwikkeling (AG Stan) werd opgeheven. Ambtenaren die hun job ernstig trachtten te doen en vragen stelden bij bepaalde bouwprojecten, werden zonder pardon op een zijspoor gezet.

Dat gebeurde onder meer in het dossier rond de (hoog)bouwvergunning voor de Tunnelplaats. De terreinen van de oude Renaultgarage werden twee keer op dezelfde dag verkocht, uiteindelijk aan Land Invest Group. Daarbij werd een miljoenenwinst geboekt door tussenpersoon Maurice De Velder.

Erik Van der Paal en Land Invest Group kregen vervolgens een hoogbouwvergunning tegen de geldende bouwvoorschriften en tegen alle adviezen van de bevoegde instanties in.

Daarnaast is er het megaproject rond de Slachthuissite. Dat weegt financieel een heel stuk zwaarder dan de Lins Tower. Als alles loopt zoals het stadsbestuur en Land Invest Group voor ogen hebben, dan worden er de komende jaren ongeveer 2.400 nieuwe woningen gebouwd. Apache onthulde eerder dat Land Invest Group ook daar een wel zeer lucratieve deal met de stad in het vooruitzicht werd gesteld.

Werd Land Invest Group op de tekentafel van Ogeo Fund geconcipieerd als een soort risicoloze geldmachine? Met Bart De Wever, Erik Van der Paal en de Luikse PS als architecten?

Geldmachine

Werd Land Invest Group op de tekentafel van Ogeo Fund geconcipieerd als een soort risicoloze geldmachine? Met Bart De Wever, Erik Van der Paal en de Luikse PS als architecten?

Op zijn minst was dat het resultaat van de vergadering: het Luikse pensioenfonds investeerde enkele maanden na de vergadering tientallen miljoenen euro in Land Invest Group met het oog op de bouw van Antwerpse appartementen: in de woontorens aan het Kattendijkdok, in de Lins Tower aan de Tunnelplaats en op de Slachthuissite.

Appartementen die op hun beurt gegarandeerd verkocht zouden worden door Optima Global Estate. Met bestuurders als Luc Van den Bossche en Geert Versnick, die zitjes binnen Optima (Group) en Optima Global Estate combineerden met bestuursmandaten bij Land Invest Group, was de afname verzekerd.

Naamloos

De enige voorwaarde om de geldmachine aan de praat te krijgen en aandeelhouders te laten cashen? De politieke wereld die het licht op groen zou zetten voor de noodzakelijke bouwvergunningen.

Winstverdeling

De geldmachine was blijkbaar zo beloftevol dat op 7 juli 2014 de statuten van Land Invest op wel zeer bijzondere wijze werden herschreven. De winstverdeling en uitkering van dividenden werd ingrijpend gewijzigd in het voordeel van de A-aandeelhouders: Erik Van der Paal en de Schalings.

De B-aandeelhouders - Ogeo Fund - werden daarbij drie keer achtergesteld.

In de statuten werd een 'preferent dividend' ingeschreven van 528.000 euro dat integraal naar de A-aandeelhouders gaat.

Ook van de tweede schijf winst van bijna 6,2 miljoen euro gaat volgens de nieuwe statuten 75 procent naar de A-aandeelhouders en slechts 25 procent naar Ogeo Fund. Zelfs van wat daarna aan extra winst volgt, blijven de A-aandeelhouders 60 procent binnenrijven tegenover 40 procent voor de B-aandeelhouders.

Een pensioenfonds wordt geacht om het pensioengeld, in dit geval voornamelijk van gemeentepersoneel uit het Luikse, als een goede huisvader te beleggen. Dat Ogeo Fund instemde met een regeling die de favoriete bouwondernemer van Bart De Wever favoriseerde, is op z'n zachtst opmerkelijk.

Ook de timing van de statutenwijziging roept vragen op. Ze gebeurde op 7 juli 2014. In de weken die daarop volgden vertrok Joeri Dillen als kabinetschef van Bart De Wever en zette het schepencollege onder leiding van Bart De Wever het licht op groen voor de omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower aan de Tunnelplaats.

Optima

Met het grote geld in zicht gebeurde echter wat kennelijk niemand verwachtte: Optima Bank ging failliet. Ook vastgoedpoot Optima Global Estate kwam daardoor in grote problemen. De afname van de appartementen die Land Invest Group zou aanleveren, was plots niet meer gegarandeerd. De geldmachine stokte.

In een interview met De Morgen liet Jeroen Piqueur, de gevallen Optima-topman, bovendien ongevraagd optekenen dat hij ook wel eens met Bart De Wever aan tafel had gezeten.

Toen Apache daar vragen over wilde stellen aan Bart De Wever, wilde de Antwerpse burgemeester plots niet meer communiceren met Apache. De Wever noemde ons een lasterlijk medium. Enkele weken later lagen er twee dagvaardingen met een spectaculaire schadeclaim in de brievenbus. Eén van de projectontwikkelaar en één van zijn ex-kabinetschef. Apache moest zwijgen.

Toekomst

Wat vandaag van de beloftevolle geldmachine Land Invest Group rest, zijn openstaande schulden bij de failliete Optima Bank en opgestapelde verliescijfers die de bouwpromotor in haar voortbestaan bedreigen.

In dat verband kan de vaststelling dat de bestuurders van de projectontwikkelaar slechts voor één jaar benoemd werden, gelezen worden als een ernstige blijk van wantrouwen tussen de aandeelhouders onderling.

De toekomst oogt twijfelachtig. De ontwikkeling van de Slachthuissite wordt cruciaal.

Die valt of staat met de prijs die de favoriete bouwondernemer van de burgemeester moet betalen om de stadsgronden die deel uitmaken van de site te mogen ontwikkelen en te verkopen.

Aan het schepencollege dat op 20 oktober nog quasi integraal aanschoof voor zijn verjaardagsfeestje in 't Fornuis om daarover te oordelen.

LEES OOK
Stef Arends / 16-10-2017

Vergeet blockchain, Maidsafe maakt fairtrade internet mogelijk

Onze afhankelijkheid van een klein aantal megabedrijven ondermijnt de democratie. Een Schots technologiebedrijf ontwerpt daarom een gedecentraliseerd internet, geïnspireerd op…
datacenter, server, serverruimte, datacentrum
Thomas Vande Putte / 28-09-2017

Europees project van Nigel Farage en Modrikamen is niet meer

Drie jaar na de oprichting is de door UKIP in het leven geroepen Europese partij en stichting voor eurosceptici bankroet. Of hoe onthullingen van Apache het einde van ADDE en IDDE…
Nigel_Farage,_Leader,_UK_Independence_Party_(UKIP)_(13842646613)
Kaja Verbeke / 17-03-2017

Te koop in Slowakije: sleutel van Gents kraakpand

Roma kraken al twintig jaar uit armoede huizen in Gent. Migranten 'kopen' nog voor hun vertrek de sleutel van het kraakpand. Maar kraken illegaal maken, zal niet alles oplossen…
Huizen van Roma in Slowakije. (Foto: Flick / (c) matýsek)