Burgers richten Schaduwcollege op in Gent

 Leestijd: 3 minuten2

Verschillende Gentse burgerbewegingen richten samen het Schaduwcollege op. Binnen dit overlegplatform willen ze als burgers samen bepalen welke richting de Arteveldestad uitgaat. De samenwerking zien ze als een signaal aan de stad, met een pleidooi voor meer transparantie, meer burgerparticipatie en meer deskundigheid in de Gentse politieke besluitvorming.

Het stadhuis van Gent (Foto: Dimitris Kamaras - Creative Commons licentie)

Het stadhuis van Gent (Foto: Dimitris Kamaras – Creative Commons licentie)

Een “historisch moment” noemen de initiatiefnemers het zelf in hun persbericht. Voor het eerst komen de verschillende Gentse burgerbewegingen samen naar buiten. Ze doen dat om hun “gezamenlijke onvrede” te uiten met de huidige politieke gang van zaken in de Arteveldestad.

“Wij geloven niet meer dat de huidige politiek in staat is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst,” legt het Schaduwcollege uit in het persbericht. “Wij geloven dat de toekomst in handen ligt van de burgers zelf en voelen ons niet meer vertegenwoordigd door het politieke stelsel.”

De burgerbewegingen zien de verwachte meningsverschillen als “een verrijking in plaats van een twistpunt”.

Met de communicatie van het Schaduwcollege liep weliswaar iets mis. Genoeg gestropt!, één van de zeven burgerinitiatieven waarvan sprake in de aankondiging, meldde achteraf immers dat ze nog niet beslist heeft of ze effectief aan het Schaduwcollege zal deelnemen. “Intern wordt hierover nog gediscussieerd,” legt Raf Verbeke van Genoeg gestropt! uit.

De andere betrokken burgerbewegingen zijn Het Gents Regime, Gent voor Democratie, Gent Wake Up!, IntelliGent Mobiel, Masala Gent en Stadsgr*p. De hoeveelheid berichten op hun sociale mediapagina’s doet alvast vermoeden dat ze het met heel wat beslissingen van het stadsbestuur oneens zijn. Niet zelden komt het circulatieplan aan bod, maar ook de recent goedgekeurde fusie tussen de havens van Gent en Terneuzen wordt op de korrel genomen.

Hokjesdenken

De twijfels van Genoeg gestropt! mogen de pret niet bederven. Dat er zoveel verschillende burgerbewegingen aan tafel willen zitten met elkaar ziet het Schaduwcollege als een overwinning op zich. Ja, ze verwachten ook interne meningsverschillen, maar zien die naar eigen zeggen als “een verrijking in plaats van een twistpunt”.

‘In de eerste plaats pleiten we voor meer burgerparticipatie.’

Hervé Schrans, één van de initiatiefnemers van het Schaduwcollege en actief bij de burgerbeweging Gent Wake Up, zegt het hokjesdenken in de politiek beu te zijn. “Met Gent Wake Up worden we langs alle kanten aangevallen. De ene zet ons in het kamp van de N-VA, terwijl anderen ons dan weer als PVDA’ers verslijten.”

Verwachten de burgerbewegingen binnen het Schaduwcollege steeds, over elk onderwerp een consensus te kunnen vinden? Wie aan politiek doet, moet toch vaak harde keuzes maken?

“Ideologische verschillen spelen op gemeentelijk niveau veel minder een rol,” meent Stefaan Vermael van burgerbeweging Stadsgr*p. “We zijn ervan overtuigd dat we in concrete dossiers zeker tot overeenstemming zullen kunnen komen.”

Participatie

Schrans benadrukt waar de burgerbewegingen het wel over eens zijn. “In de eerste plaats pleiten we voor meer burgerparticipatie. Om dat te organiseren zijn er heel veel digitale mogelijkheden. We kunnen op wijkniveau mensen laten beslissen over het beleid in hun wijk,” stelt hij.

Hoe het Schaduwcollege ook effectief de brede bevolking wil gaan betrekken is nog niet duidelijk. “Natuurlijk willen we weten wat er leeft. We zullen een aantal experimenten opzetten om dat te weten te komen, maar ook over hoe we ons precies zullen organiseren zal er nog overlegd worden. Het is de bedoeling om al doende te leren. We zullen alleszins niet met een van bovenaf opgelegd programma naar de burgers stappen,” zegt Vermael.

‘Waarom kan er geen schepen komen zonder politieke bindingen?’

Naast participatie hamert Schrans op de noodzaak aan transparantie in het politieke bestuur van de stad. “Er is een ongelofelijk kluwen aan vzw’s, stadsbedrijven, en participaties in bedrijven. Elk overzicht ontbreekt. Van een groot deel van de participaties die de stad aanhoudt, weten we niets. Zelfs niet wie er voor de stad in raad van bestuur zetelt,” zegt Schrans.

Hij pleit in de eerste plaats voor duidelijkheid en transparantie, om vervolgens te gaan kijken welke structuren er nodig blijven. Daarnaast wil Schrans het primaat van de politiek doorbreken in de verschillende raden van bestuur.

Deskundigheid

“Er moet een evenwicht komen tussen politieke vertegenwoordigers en burgervertegenwoordiging. Dat kan door bijvoorbeeld mensen met expertise, uit het bedrijfsleven, of de vakbonden, aan te duiden,” meent Schrans. Door hen af te rekenen op vooraf vastgestelde doelstelling, kunnen ze ter verantwoording geroepen worden door de burgers.

Die onafhankelijke bestuurders moeten het stadsbestuur en het beleid een volgens hem broodnodige injectie van deskundigheid geven. “Waarom kan er geen schepen komen zonder politieke bindingen?” vraagt Schrans zich af.

Hoe die deskundigheid precies ingevuld moet worden, daar zal volgens Vermael nog over gedebatteerd moeten worden. “Ik ben er wel van overtuigd dat er heel wat nog niet aangeboorde kennis zit bij de Gentse burgers,” stelt Vermael.

Deelname aan verkiezingen

Er zijn voorlopig nog geen concrete plannen om volgend jaar met een gezamenlijke lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. “Daarvoor is het nog veel te vroeg,” meent Vermael. “Dit is vooral een boodschap aan het college: we organiseren ons.”

“Een deel wil de politiek van binnenuit veranderen, terwijl een ander deel druk wil blijven uitoefenen van buitenaf. Al kunnen we ook gaan voor een combinatie van beide. Dat zien we nog wel,” besluit Schrans.

Auteur: Jan Walraven

Jan Walraven schrijft sinds 2015 voor Apache. Behalve journalist is hij ook redactiecoördinator bij Apache. Zijn boek, ‘De diefstal van de eeuw’, over privacy en de tentakels van technologie, verscheen in 2018 bij Van Halewyck.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books