Enkel Oost-Vlaamse gedeputeerden krijgen forfait voor reizen

 Leestijd: 2 minuten

0

Enkel Oost-Vlaamse gedeputeerden krijgen een forfaitaire dagvergoeding voor buitenlandse zendingen. De gedeputeerden van de anderen provincies krijgen dus enkel hun effectief gemaakte kosten vergoed, die voorafgaand in een deputatiebesluit begroot worden.

Die Oost-Vlaamse dagvergoeding dient om alle andere kosten dan de reis- en verblijfskosten (kamer met ontbijt) te betalen. Het gaat daarbij om maaltijdkosten, individueel gemaakte kosten zoals telefoonkosten, internet, minibar, roomservice, enzovoort. Voor het bepalen van de hoogte van de dagvergoeding wordt een systeem gevolgd dat geldt voor afgevaardigden en ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Drie manieren om kosten te vergoeden
De betaling van de kosten die niet via dagvergoedingen geregeld zijn, kunnen via factuur, schuldvordering (met bewijsstukken) of een ‘provisierekening’ terugbetaald worden. Die provisierekening is een rekening waarop vooraf een bedrag wordt gestort waarmee ambtenaren hotelkosten, verplaatsingen en ‘normale maaltijden’ kunnen betalen.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden