Huts kocht Gentse OCMW-gronden via stroman

 Leestijd: 2 minuten7

Een Nederlands dochterbedrijf van een Luxemburgse vennootschap van Fernand Huts kocht via een stroman 450 hectare landbouwgrond van het Gentse OCMW. Dat gaf OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan tijdens een infovergadering dinsdagavond. Coddens herhaalde er nogmaals dat de verkoop van die gronden noodzakelijk is voor de financiering van onder andere een nieuw woonzorgcentrum in Mariakerke.

De stroman kocht de 450 hectare landbouwgronden in Zeeuws-Vlaanderen voor de Nederlandse vennootschap Bijloke. Voor iets meer dan 17,5 miljoen euro wisselden de over Zeeuws-Vlaanderen verspreide gronden van eigenaar. De besloten vennootschap Bijloke is een Nederlandse dochter van de Luxemburgse vennootschap The Private Equity Company, waar Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, bestuurder is. Zijn zoon Yves Huts is bestuurder bij Bijloke.

Apache schreef eerder al hoe Huts zo profiteert van Europese begrotingsregels die het Gentse OCMW nopen tot de gedeeltelijke verkoop van hun patrimonium voor de financiering van nieuwe infrastructuur.

Via een stroman kocht een Nederlands dochterbedrijf van Fernand Huts 450 hectare gronden van het Gentse OCMW. (Foto: Belga (c) Kristof Van Accom)

Wake Up

Uit het OCMW-raadsbesluit blijkt dat “het pakket onroerende goederen” verkocht werd aan een zekere “JV uit Zaamslag (Nederland)”.

De infovergadering kwam er naar aanleiding van de berichtgeving op Apache en verschillende Facebookberichten van de zelfverklaarde Gentse burgerbeweging Gent Wake Up, waarin het OCMW beschuldigd werd van onderhandse verkoop “onder de marktprijs”.

De verkoop verliep echter wel degelijk openbaar, maar dan wel via bieding onder gesloten omslag. Tijdens de infovergadering was opvallend genoeg niemand van Gent Wake Up aanwezig, wat Coddens zei te betreuren.

Wat tijdens de infovergadering duidelijk werd, is dat Bijloke BV de gronden kocht via een stroman, zoals Coddens ook toegaf. Uit het OCMW-raadsbesluit blijkt dat “het pakket onroerende goederen” verkocht werd aan een zekere “JV uit Zaamslag (Nederland)”. Pas nadat de verkoop gegund werd, stelde JV het OCMW in kennis dat hij de gronden kocht in opdracht van Bijloke BV.

Het OCMW wist dus pas na de toewijzing van de verkoop dat het de gronden verkocht aan Bijloke BV. Coddens gaf aan dat hij inderdaad moest vaststellen dat bij de ondertekening van de verkoop de zoon van Fernand Huts aan tafel zat. “So what?”, zei Coddens daarover.

Dit lijkt op het eerste zicht te botsen met één van de geldigheidsvereisten die zijn opgenomen in het lastenboek van de verkoop:

De vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een bod ondertekent, moet het bewijs van zijn mandaat voorleggen

Als pas achteraf duidelijk wordt dat iemand biedt in naam van een vennootschap, is dan wel aan deze vereiste voldaan? Het OCMW blijk er geen graten in te zien.

“Dit is waarom we ons laten bijstaan door een notaris. Als hij zegt dat het bod geldig is, dan gaan we ervan uit dat dat klopt”, stelde Liesbet Vertriest, directeur van de diensten van de secretaris van het OCMW. Volgens Coddens verliepen ook een aantal vorige verkopen via een stroman. “Dat moeten wij dan helaas achteraf vaststellen.”

Marktprijs

Het OCMW verdedigde ook nogmaals het bedrag van 17.513.000 euro waarvoor de verschillende percelen in Zeeuws-Vlaanderen werden verkocht. In het schattingsverslag dat het OCMW eind 2014 liet opmaken wordt de marktwaarde van de percelen nochtans geschat op 20.531.000 miljoen euro, bij verkoop aan veilige verpachter.

In het schattingsverslag, opgemaakt door Van Hoeve Makelaars uit Terneuzen op 24 november, wordt de waarde van alle percelen samen op ongeveer 20,5 miljoen euro geschat.

In het taxatierapport, opgemaakt door Van Hoeve Makelaars uit Terneuzen op 24 november 2014, wordt de waarde van alle percelen samen op ongeveer 20,5 miljoen euro geschat.

Uit gesprekken die het OCMW eerder voerde met een aantal geïnteresseerde pachters kwam een prijs van 41.000 euro per hectare naar voor, goed voor een geschatte totaalopbrengst van 18 miljoen euro. Dat bedrag werd ook als minimum koopprijs ingesteld bij de opstart van het verkoopdossier begin 2013.

‘We hebben geoordeeld dat dit een aanvaardbare afwijking was van de schatting.’

Op de vraag waarom het OCMW toch overging tot verkoop voor een bedrag dat lager lag dan de minimumprijs, antwoordde Vertriest dat een schattingsverslag “geen exacte wetenschap is”. “We hebben geoordeeld dat dit een aanvaardbare afwijking was van de schatting”, legde ze uit.

“Voor de bouw van het woonzorgcentrum Zuiderlicht is 25 miljoen euro nodig. Met die 17 miljoen euro kunnen we ons deel financieren. De resterende acht miljoen halen we uit Vlaamse middelen”, lichtte Coddens de beslissing verder toe.

Eén geheel

Een aanwezige landbouwer wou weten waarom de verschillende percelen als één pakket werd verkocht. Deze beslissing sloot volgens hem heel wat kleinere landbouwers uit. Volgens Coddens hebben de verschillende pachters de kans gekregen om de door hen gepachte grond te kopen.

“Een aantal is daar ook op ingegaan”, zei hij. Omdat er verschillende onbruikbare stukken verkocht moesten worden, en ook de grote werklast die individuele verkopen met zich mee zou brengen, besloot de OCMW-raad volgens de OCMW-voorzitter om de resterende percelen als één geheel te verkopen.

Auteur: Jan Walraven

Jan Walraven schrijft sinds april 2015 voor Apache. Zijn boek, ‘De diefstal van de eeuw’, over privacy en de tentakels van technologie, is sinds 10 september te koop. Hij tweet af en toe als @jnwlrvn.

Word lid

Steun onze advertentievrije onderzoeksjournalistiek en mis geen enkele onthulling. Ja, ik word lid

Word nu lid van Apache en geniet van deze voordelen:

  • Toegang tot alle ruim 4.000 artikels
  • Deel de artikels gratis met je vrienden
  • Toegang tot alle dossiers en het volledige archief
  • Treed in discussie met journalisten en andere lezers
  • Korting op events en andere journalistieke producten, zoals e-books