'Meer Vlaanderen? Bij N-VA draait alles om communicatie'

10 juli 2017 Tom Cochez
Hendrik Vuye (Foto: Reporters / (c) Alexis Haulot)
Hendrik Vuye (Foto: Reporters / (c) Alexis Haulot)

Maar volgens Kamerlid Hendrik Vuye die in een vorig leven nog fractieleider was van de partij, is het niets meer dan een nummertje voor de Bühne. "N-VA is uitgegroeid tot een financieel concern waar jaarlijks 13 miljoen euro overheidsgeld in wordt gepompt. Je kan er niet naast kijken dat het geld vooral wordt besteed aan communicatie. Aan beeldvorming dus. Helaas niet aan beleid dat de Vlaamse zaak vooruit helpt."

Hendrik Vuye (Foto: Reporters / (c) Alexis Haulot)
Hendrik Vuye (Foto: Reporters / (c) Alexis Haulot)

Nationale feestdag

In september vorig jaar zette de N-VA haar toenmalige Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit Objectief V. Dat was een onafhankelijk studiecentrum dat tot doel had een draagvlak te creëren voor verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding. Hun defenestratie kwam er na een aantal kritische uitspraken van Vuye en Wouters over de communautaire lijn van de partij.

De kritiek van Vuye en Wouters kwam hard aan binnen de partij. De communautaire standstill waar N-VA mee instemde om deel te mogen uitmaken van de Belgische Regering ligt een deel van de Vlaamse achterban al enkele jaren zwaar op de maag en elke oprisping daarover kan N-VA missen als kiespijn. Daarom wordt het studiecentrum Objectief V intussen geleid door N-VA zelf.

Vuye en Wouters mogen dan al uit de partij zijn verdwenen, hun kritiek op de communautaire aanpak van N-VA hebben ze niet ingeslikt, integendeel. Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag maakt Hendrik Vuye een snoeiharde analyse van zijn voormalige partij.

'Het moet bijzonder hard zijn om op 11 juli te pleiten voor een staatshervorming en op 12 juli wakker te worden in de Belgische regering die heeft gekozen voor een communautaire standstill'

"Het moet bijzonder hard zijn om op 11 juli te pleiten voor een staatshervorming en op 12 juli wakker te worden in de Belgische regering die heeft gekozen voor een communautaire standstill", klinkt het. "Daar moet je dan vervolgens je pak klaar hangen voor de nationale feestdag op 21 juli. Over de Vlaamse zaak wordt enkel nog gesproken op studiedagen en heel eventjes voor de vorm, aan de vooravond van 11 juli."

Jan Peumans

Volgens de voormalige N-VA fractieleider in de Kamer is er sinds het vertrek van hemzelf en Veerle Wouters, en na de communautaire koortsopstoot waarbij een aantal onafhankelijke Vlaamse denkers de communautaire omerta binnen de N-VA hekelden, weinig veranderd.

Of toch. "Wat fundamenteel is veranderd, is de communicatie sinds 21 september 2016. Op sociale media wordt er weliswaar heel druk gedaan door mensen als Sander Loones en Matthias Diependaele, maar in de Kamer wordt er met geen woord over het communautaire gerept. Recent nog werd in de Kamer beslist over de verdeling van federale onderzoeksmandaten over Vlaanderen en Wallonië. Aan de verdeelsleutel 56-44 wordt niets gewijzigd. Daar is geen enkel debat over en daarbij wordt expliciet verwezen naar de communautaire standstill."

De communicatie van N-VA draait volledig rond het creëren van vijandbeelden. Blijkbaar heeft men die nodig. Die cultuur zit er diep ingebakken.

Communicatie heeft de zaak overgenomen. Beeldvorming is volgens Vuye nog het enige wat telt. "Neem nu zo'n slogan als 'de communisten komen aan de macht'. Dat staat volledig haaks op verklaringen van Raoul Hedebouw die zegt dat PVDA/PTB geen akkoorden kan sluiten omdat de rest van de partijen niet radicaal genoeg is. Hij zegt dat zijn partij nog 15 jaar niet aan de macht zal komen. De communicatie van N-VA daarover slaat dus inhoudelijk op niets, maar het verkoopt natuurlijk wel een vijandbeeld."

Op iemand als Jan Peumans na is er nauwelijks iemand in de partij die daar kritiek op heeft of durft te uiten. In Het Belang van Limburg zei de Vlaamse parlementsvoorzitter vandaag nog: 'zie jij al een PTB'er toetreden tot de regering? Ik niet'.

Dat staat haaks op de lopende partijcommunicatie. Idem voor de uitspraak van Peumans over de decumul, al dan niet gericht aan het adres van partijvoorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever:  'De eerste die mij kan aantonen dat parlementsleden die burgemeester zijn een meerwaarde hebben in het parlement, moet ik nog tegenkomen.'

Rechts-liberale veiligheidspartij

Maar Peumans is blijkbaar de enige die af en toe zijn stem durft te verheffen. "Kijk naar de communicatie over Groen", zucht Vuye. "Eigenlijk is het gewoon een aanval. De communicatie draait volledig rond het creëren van vijandbeelden. Blijkbaar heeft men die nodig. Die cultuur zit er diep ingebakken."

'Denkt de voorzitter echt dat je de voor de hand liggende partner om verdere stappen in de staatshervorming te kunnen zetten, doorlopend kan schofferen?'

Op termijn, vreest Vuye, blokkeert de partij daar eventuele nieuwe stappen in de richting van verdere autonomie voor Vlaanderen mee. "Met communicatie kan je misschien verkiezingen winnen, maar je verhindert dat je vervolgens ook iets kan doen met die macht. Door andere partijen, met CD&V voorop, doelbewust en nodeloos te schofferen, maakt men zichzelf onmogelijk. Denkt de voorzitter echt dat je de voor de hand liggende partner om verdere stappen in de staatshervorming te kunnen zetten, doorlopend kan schofferen in de hoop verkiezingen te winnen om dan vervolgens gewoon vrolijk samen te gaan werken?

Die aanpak, samen met de mislukte uitrookstrategie van de PS maakt dat de strategie van N-VA volgens Vuye niet meteen tot meer Vlaamse autonomie zal leiden, integendeel. "Wat er aan de andere kant van de taalgrens gebeurt, is een absoluut drama voor N-VA. De PS is de meest regionalistische partij en dus de meest logische bondgenoot voor verdere communautaire stappen. Met een regering met bij uitstek Belgicistische partijen als MR en cdH lukt dat onmogelijk."

Die falende communautaire strategie, samen met de verschoven focus op (communicatie over) veiligheid en vreemdelingen, maakt dat de conclusie voor Vuye duidelijk is. "Als je bewust kiest voor een communautaire standstill en er vervolgens alles aan doet om dat ook zo te houden, dan ben je geen V-partij meer. N-VA heeft ervoor gekozen een rechts-liberale veiligheidspartij te worden."

LEES OOK