‘Het dragen van leed van anderen wordt onderschat, het is als spam’

 Leestijd: 9 minuten

0

Onlangs vroeg iemand of ik niet moe werd van al die burn-out gesprekken. Nee dus, integendeel. De queeste naar de zin ervan geeft me energie. Vooral omdat ik steeds meer het gevoel heb de kern te raken. Stilaan worden parallellen zichtbaar tussen de geïnterviewden in deze reeks. Niet evident, want ze zijn qua omgeving, achtergrond en leeftijd heel uiteenlopend. Het enige wat hen meteen verbond, is dat ze op een of andere manier met het begrip burn-out te maken kregen.

Sommigen louter als ervaringsdeskundige, anderen als coach, vaak ook beiden. Want er zijn heel wat mensen die na hun verrijzenis met hun opgedane inzichten aan de slag gaan. Dat is al zo’n parallel: hun nood om zich breder maatschappelijk in te zetten, meer open naar anderen. Er doet zich een waardenverschuiving voor.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden