Vox pops bepalender voor opinievorming dan experts

 Leestijd: 2 minuten

0

Standpunten die in nieuwsuitzendingen aan bod komen, beïnvloeden de opinie van de kijker. En wat ‘de man in de straat’ over een thema zegt, heeft daarbij meer invloed op de eigen opinie dan wat een expert zegt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat Apache kon inkijken. In de politieke berichtgeving zouden er beter geen vox pops meer gebruikt worden, vindt onderzoekster Kathleen Beckers.

‘Vox pops’, korte interviews waarbij de man of vrouw in de straat aan het woord wordt gelaten, zijn een vast onderdeel van Vlaamse nieuwsuitzendingen. Kathleen Beckers, die een doctoraatsstudie doet over het gebruik van vox pops in de media en verbonden is aan de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek van de UAntwerpen, ging na of kijkers beïnvloed worden door de standpunten die in vox pops aan bod komen. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat in berichten met vox pops vaak maar één standpunt aan bod komt.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden