Koro 9 jan ’17

 Leestijd: 1 minuut

3

Mijnheerke Peeters was gisteren in een gulle bui. Als mijnheerke Peeters in een gulle bui is, koopt hij al eens 100 gr. extra beuling voor de hond. Gisteren deed hij een belofte. Als een tjeef iets belooft, moet je altijd al naar de bretellen grijpen om je evenwicht niet te verliezen, maar de belofte van gisteren raakte kant noch wal. “Wij gaan de belastingbetaler maximaal ontzien bij de Arco-oplossing”, aldus de supertjeef en toekomstig geen burgemeester van Antwerpen.

Wat zijn dat nu voor nonsens, mijnheerke Peeters. Ga terug onder uw dons liggen en slaap nog een uur of twee. Het is héél erg voor de mensen die zich hebben laten tillen door Arco, maar de mensen die nooit één euro in dat dubieus genootschap hebben gestopt, moeten nu toch niet meebetalen voor de catastrofe. “Maximaal ontzien”, piepte mijnheerke Peeters vanonder zijn lakentje, want de hond was weg met de dons. Dat hebt u helemaal verkeerd begrepen, mijnheerke Peeters. Wie met Arco niets te maken heeft, moet er ook niet voor opdraaien. En dat u straks van uw misnoegde, belazerde en bestolen kiezers een schop gaat krijgen tegen de delen die men doorgaans edel noemt, mag een passende ingreep zijn om uw welbekende tjevensmoel eens een andere wending te geven. Tot zover het probleem Arco.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden