UGent neemt maatregelen voor meer gendergelijkheid

14 november 2016 Jan Walraven
heforshe-anne-de-paepe
Rector van UGent Anne De Paepe (Foto: UGent, 2016)

"Het pakket aan maatregelen is zeer uiteenlopend en zeer specifiek per faculteit", legt Dr. Tine Brouckaert, genderbeleidsmedewerker van de Cel Diversiteit en Gender aan de UGent uit. "Sommige faculteiten doen het al beter dan andere, maar er zijn aan elke faculteit wel problemen." Sommige decanen hadden al iets meer overtuiging nodig dan anderen die zich wel meer bewust zijn van de problemen.

heforshe-anne-de-paepe
Rector van UGent Anne De Paepe (Foto: UGent, 2016)

Faculteitsspecifiek

Dat er binnen het universitair "mannenbastion" genderproblemen zijn, toonde Apache in juni nog aan. Toen raakte bekend dat er verschillende gevallen van seksuele intimidatie aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de doofpot dreigden te belanden. "Decaan Boone van die faculteit had echter een week voor het bekend raken ervan al zijn maatregelen aangekondigd", zegt Brouckaert. "Door het uitlekken van die gevallen wordt er binnen de faculteit gefocust op het bestrijden van seksueel, maar ook racistisch grensoverschrijdend gedrag. Tijdens dit academiejaar wordt er ingezet op sensibilisering". De faculteit kondigde voor de start van het academiejaar nog een actieplan rond het thema aan.

Brouckaert: De aandacht die rector De Paepe in haar beleid voor het probleem heeft, en haar ondersteuning heeft zeker een aantal decanen over de streep getrokken

Elke decaan kondigt binnen het project maatregelen op maat van de eigen faculteit aan. "Bij de Ingenieurswetenschappen zet men in op het verhogen van de instroom van vrouwelijke studentes, via onder meer talentscouting in het middelbaar onderwijs", vertelt Brouckaert.

"Binnen de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is die instroom niet het probleem, maar wel de doorstroom. Een instroom die voor 80% uit vrouwen bestaat, vertaalt zich niet in een hoger percentage vrouwen in de hogere rangen. Daarom kiest men ervoor om bij de volledige aanwervingsprocedure voor "tenure track" professors een genderexpert te betrekken. Die zal die procedure evalueren, kijken waar het beter kan en ook genderbewustwordingsvorming geven."

Vrouwelijke rector

Tijdens een gesprek dat Apache vorige maand met rector De Paepe had, benadrukte ze dat de UGent op het vlak van gendergelijkheid een voortrekkersrol moet spelen. "We moeten dit blijven benadrukken en zelf geen enkel onderscheid maken. Maar dat vraagt tijd. Mannen die het huishouden voor zich nemen, blijven uitzonderingen. Het omgekeerde ligt nog steeds meer voor de hand. We zijn nog ver af van dat soort gelijkheid. Het is voor vrouwen nog steeds moeilijker", stelde de rector toen.

Ook voor deze campagne trekt de rector aan de kar. "De rol van rector De Paepe als voorbeeld van hoe het anders kan, was essentieel voor dit project. De aandacht die zij er in haar beleid voor het probleem heeft, en haar ondersteuning heeft zeker een aantal decanen over de streep getrokken", zegt Brouckaert.

LEES OOK