Kazakhgate en de rechtstaat volgens ex-justitieminister De Clerck

Wat Mediapart en Le Soir bovenspitten over Armand De Decker en Stefaan De Clerck zou extreem zorgwekkend moeten zijn voor elke zichzelf respecterende rechtstaat.