'Beste Bart De Wever, laat ons elkaar geen Liesbeth noemen'

Karl van den Broeck
Naamloos

Sta me toe om even een zijsprong te maken voor de lezer. Als trouwe lezer van Apache kent u het verhaal van de oude Renault-site op de Tunnelplaats op uw duimpje. We hebben er al ettelijke keren over bericht. Voor de nieuwkomers op deze website vat ik het even kort samen.

Op 21 december 2012 verkoopt Renault de leegstaande garage en toonzaal voor 5,82 miljoen euro aan een vennootschap van Maurice De Velder. Diezelfde dag verkoopt De Velder het complex door aan de NV Tunnelplaats, een dochter van Land Invest Group voor 9,09 miljoen euro. Andere bouwpromotoren hebben voor de garage amper 3 miljoen euro veil, rekening houdend met de sanering van de gronden en de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor een eventueel nieuw project.

Chronologie

Tot enkele maanden voor de verkoop werkt ene Joeri Dillen als operationeel directeur voor Land Invest Group (dat dan nog SIF heet). Voordien was hij kabinetsadviseur bij Ludo Van Campenhout, de schepen van de N-VA in het college van Patrick Janssens die dit dossier onder zijn hoede had. (Ja de N-VA zat ook in het vorige stadsbestuur).

apache-karl-vdb

In de herfst van 2012 duikt Joeri Dillen tot verbazing van velen op aan de zijde van Liesbeth Homans en uzelf, als toponderhandelaar van de N-VA tijdens de vorming van de nieuwe meerderheid (N-VA, Open Vld, CD&V). Wanneer het college gevormd is wordt Joeri Dillen uw kabinetschef.

Begin augustus 2014 neemt hij plots ontslag uit die functie. Of dat ontslag iets met onze artikels te maken had, laten we in het midden. Maar in De Standaard, tot nader order geen ”lasterlijk medium”, merkt een anonieme kabinetsmedewerker van u op: “Omwille van de perceptie was het misschien niet slecht dat Joeri vertrok.”

Een paar weken na het vertrek van Joeri Dillen, eind augustus 2014, beslissen u en uw schepenen dat er op de Tunnelplaats een toren mag worden gebouwd van meer dan 44 meter. Die beslissing druist in tegen het negatief advies van uw eigen stedenbouwkundig ambtenaar. U en uw schepenen slaan daarbij ook een (zeer uitzonderlijk) negatief juridisch advies van het advocatenbureau DLA Piper in de wind. Korte tijd later werd uw stedenbouwkundig ambtenaar op een zijspoor gezet.

'Lasterlijke aantijgingen'

Wat betekent dat nu allemaal? Dat een stuk grond met een beperkte waarde om een onverklaarbare reden op één dag drie keer meer waard blijkt te zijn dan geschat. En dat er bij de koper van de grond, op het moment dat de koop wordt geregeld, een man werkt die voordien aan de slag was bij een betrokken schepen van de stad Antwerpen en daarna bij u. Uiteindelijk zorgt u ervoor dat de grond spectaculair in waarde stijgt door er in de toekomst hoogbouw toe te laten. En u legt daarbij alle bestaande negatieve adviezen naast u neer.

Lasterlijke aantijgingen zijn dit, volgens u.

Nochtans kon Apache al deze "beweringen" staven met documenten, tot de verkoopakte van de Renault-garage en de genegeerde adviezen toe.

Maar er is meer.

Het geld waarmee Land Invest Group (waarvoor uw ex-kabinetschef werkte) de garage kocht, is afkomstig van het Luikse pensioenfonds Ogeo dat door de PS wordt gecontroleerd.

Die link wekte de aandacht van de Franstalige pers toen uw partij in maart van dit jaar meestemde met... de PS om te verhinderen dat de onschendbaarheid van PS-kamerlid Alain Mathot zou worden opgeheven. Een Luikse onderzoeksrechter wil Mathot vervolgen voor schriftvervalsing, passieve corruptie en bendevorming. Maar daar stak de Kamer, met dank aan de door u geleverde (wissel)meerderheid, een stokje voor. Dat was een wel erg vreemd politiek verbond tussen uw partij en de door u verguisde PS.

Is het toeval dat Alain Mathot goed bevriend is met Eric Van der Paal, de man die Ogeo Fund koppelde aan Land Invest Group waarin hij zelf een stille vennoot is? En is Van der Paal ook geen goede bekende van u? Hij is de zoon van Rudi Van der Paal, een van de financiers van de Volksunie, het Vlaams Blok/Belang en de prille N-VA.

Al deze “gemakkelijke verdachtmakingen” werden door Apache al herhaaldelijk geschreven. Nooit kregen wij een recht van antwoord of een simpele rechtzetting van u. Zelfs geen kwade telefoon. Maar al die tijd weigerde u wel om op onze vragen te antwoorden.

Al deze “gemakkelijke verdachtmakingen” werden door Apache al herhaaldelijk geschreven. Nooit kregen wij een recht van antwoord of een simpele rechtzetting van u. Zelfs geen kwade telefoon. Maar al die tijd weigerde u wel om op onze vragen te antwoorden.

Piqueur

Dat deed u recent nog eens over toen Jeroen Piqueur, de flamboyante topman van de failliete Optima-bank, wel een heel opmerkelijke uitspraak deed in De Morgen. Hij vertelde dat u ooit op privé-bezoek geweest was bij hem. U had hem bij die gelegenheid zelfs een maquette (“een foto”, zei u later) gegeven van de torens aan het Kattendijkdok. U weet wel, de torens op het Eilandje die gebouwd werden door een dochter van Land Invest waarvan Joeri Dillen directeur was en die worden verkocht door Optima Global Estate.

Toen Apache u om uitleg verzocht bij die uitspraak van Piqueur, kwam er – opnieuw – geen antwoord. Aan Knack en Gazet van Antwerpen wilde u wel iets kwijt. Op de vraag van die laatste krant waarom u Apache niet te woord wilde staan, antwoordde u: “Die website herkauwt altijd hetzelfde artikel vol speculaties. Ik wens niet te reageren op een lasterlijk medium.” Daar dook de term "lasterlijk" dus voor het eerst op

Beste Bart De Wever, laat ons elkaar geen Liesbeth noemen.

In onze Van Dale staat dat "laster" een juridische term is: ”het plegen van smaad of smaadschrift, wetende dat het ten laste gelegde feit in strijd met de waarheid is.”

Welaan dan. De tijd is gekomen om de daad bij het woord te voegen: als u ons laster verwijt, bent u verplicht om duidelijk te maken waar onze berichtgeving “in strijd met de waarheid” is. Doet u dat niet, dan kunnen we het verwijt evengoed omdraaien en u beschuldigen van laster en eerroof.

Veel pretentie hebben we niet, als klein medium van het Vlaamse land. Wij kunnen tegen een stootje en we kennen onze plaats. Wij beseffen dat het makkelijker is om een dossier in Apache te keer op keer te negeren dan artikels in een weekendbijlagen van De Standaard en De Morgen.

De tijd is gekomen om de daad bij het woord te voegen: als u ons laster verwijt, bent u verplicht om duidelijk te maken waar onze berichtgeving “in strijd met de waarheid” is.

Toch is het niet zo dat dit dossier enkel door ons wordt aangekaart (ook al deden wij het speurwerk). De afgelopen jaren publiceerde de Franstalige pers meermaals over het dossier van de Tunnelplaats en over de onschendbaarheid van Alain Mathot. Recent achtten ook Vlaamse media, als Gazet van Antwerpen, Knack, De Standaard en De Morgen het nodig om onze “gemakkelijke verdachtmakingen” op te pikken en te verwerken in lange artikels. Het doet ons plezier dat ze daarbij – soms – zelfs hun bron vermeldden.

Antwoorden

Al die kranten en weekbladen vragen u uiteindelijk het antwoord op één simpele vraag: waarom heeft uw schepencollege tegen alle adviezen in een politieke beslissing genomen die zowel de firma van Maurice De Velder als Land Invest Group en Ogeo Fund rijk heeft gemaakt of nog zal maken?

Apache heeft nooit geschreven dat die beslissing onwettig was. Elk politiek bestuur heeft het recht om af te wijken van ambtelijke adviezen. Apache heeft ook nooit geschreven dat er bruine enveloppen met geld van de zakenlui naar de politici zijn gegaan. Als we daar ooit bewijzen voor vinden, zullen we niet aarzelen, maar die zijn er nu niet. Apache heeft politieke vragen gesteld over de beslissing van u en uw college. En wij hebben deontologische vragen gesteld bij de 'draaideurcarrière' van Joeri Dillen. Niet meer en niet minder.

Diezelfde Joeri Dillen dreigde er deze week mee om klacht in te dienen tegen iedereen die zijn naam in diskrediet zou brengen. De vraag is dan waarom hij dat in, 2013, 2014, 2015 of de verstreken maanden van 2016 niet heeft gedaan. Zijn dreigement had blijkbaar wel succes want de leden van de Antwerpse oppositie die maandagavond het dossier oprakelden in de gemeenteraad, durfden zijn naam blijkbaar niet meer te noemen.

Apache wacht met spanning op de eerste klacht van de heer Dillen. Zoals wij ook – al meer dan drie jaar – wachten op uw antwoorden op onze vragen.

En nu we toch bezig zijn. Wilt u dan ook even nalezen op onze site hoe Maurice De Velder, Ogeo Fund en Land Invest Group elk op hun manier bestemmeling zijn van vele miljoenen euro's die tussen verschillende onderdelen van Optima werden rondgepompt op een manier die de intussen failliete bank structureel verarmde en de Nationale Bank belangrijke bedenkingen ontlokt? Na de terloopse opmerking van Piqueur over uw privé-bezoek aan hem weet de onderzoekscommissie in de Kamer die de Optima-zaak onderzoekt, meteen wie ze moet oproepen om te antwoorden op hun - en onze - vragen.

Karl van den Broeck

Hoofdredacteur Apache

P.S. In het Vlaams woordenboek wordt “laat ons elkaar geen Liesbeth noemen” omschreven als “niet naïef of hypocriet zijn, wanneer men weet dat er iets ernstigs aan de hand is; niet van krommenaas gebaren”. Meer moet u daar dus niet achter zoeken.

Maak onafhankelijke journalistiek mogelijk en word nu abonnee of coöperant van Apache

LEES OOK
Tom Cochez / 23-09-2016

Nationale Bank zet Optima-commissie in het donker

Wordt de Optima-commissie een klucht? De manier waarop parlementairen 'inzage' krijgen in de documenten van de Nationale Bank doet het ergste vermoeden.
Schermafbeelding 2016-09-23 om 16.39.43