Top UGent in crisisberaad na klachten over seksuele intimidatie

13 juni 2016 Jan Walraven, Thomas Vande Putte
reporters_14885758-2-compressor
Anne De Paepe, rector UGent (Foto: Reporters (c) Filip Van Roe)

Afgelopen vrijdag onthulde Apache hoe de Gentse universiteit verschillende klachten rond seksuele intimidatie van personeelsleden tegen een professor aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de doofpot probeerde te stoppen. Wanneer was Ann De Paepe, rector van de Universiteit Gent, op de hoogte van de klachten?

De Paepe moest de voorbije dagen meermaals terugkomen op eerder gedane uitspraken. Zo stelde ze initieel dat ze pas twee maanden geleden ingelicht werd, maar gaf ze later toe dat ze er al voor Nieuwjaar weet van had.

Timing

Er is ondertussen meer duidelijkheid over de precieze timing. Eén van de slachtoffers in kwestie stapte al in augustus naar de vakbond met klachten over seksuele intimidatie. De vakbond lichtte daags nadien de academisch beheerder van de UGent in, die vervolgens de rector op de hoogte bracht.

Begin september kondigde de rector intern aan dat de nodige maatregelen getroffen zouden worden, en dat ze gesprekken zou opstarten met de betrokkenen. Stephanie Lenoir, persverantwoordelijke van de Universiteit Gent, bevestigt de timing van de feiten en heeft het over een 'spijtige miscommunicatie' van de rector eind vorige week.

Diezelfde maand september vroeg de vakbond vervolgens om een risico-analyse uit te voeren, maar die werd pas opgestart nadat de rector iedere betrokkene gehoord had. De gesprekken met de betrokkenen liepen volgens Stephanie Lenoir tot maart. De risico-analyse werd daarna uitbesteed aan een externe partner. De resultaten ervan liggen nu op het bureau van de rector, in tegenstelling tot eerdere berichten.

reporters_14885758-2-compressor
Anne De Paepe, rector UGent (Foto: Reporters (c) Filip Van Roe)

Algemene risico-analyse

Die risico-analyse blijkt, volgens een bron binnen de getroffen vakgroep, echter eerder een algemeen welzijnsonderzoek te zijn en dus geen specifiek onderzoek naar dit geval van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. De bron werd ondervraagd voor de risico-analyse en zegt dat de focus tijdens het vraaggesprek op het psychosociale welzijn lag, en dus niet over specifieke gevallen van seksuele intimidatie.

"Men heeft mij nooit uitdrukkelijk naar klachten over seksuele intimidatie gevraagd, wel naar psychologische. Toen ik de zaak vermeldde op mijn gesprek, keek de ondervraagster zelf verbouwereerd op. Ik had niet de indruk dat het dossier van de bewuste professor direct aanleiding gaf tot de risico-analyse."

De risico-analyse blijkt een algemeen welzijnsonderzoek te zijn en geen specifiek onderzoek naar seksuele intimidatie en machtsmisbruik

De Universiteit Gent heeft zelf al toegegeven dat ze geen specifiek onderzoek kon openen omdat de klachten via informele weg tot bij de rector kwamen. Bijgevolg kan ze ook geen sancties treffen tegen de bewuste professor. Vakbondsafgevaardigde Jan Dumolyn zei eerder al aan Apache dat de slachtoffers de formele weg niet durfden kiezen uit schaamte en vrees voor hun persoonlijke carrière. Zo dreigt de zaak niet verder onderzocht te worden.

Volgens dezelfde deelnemer aan de risico-analyse zou bij aanvang van het gesprek gesteld zijn geweest dat iedere faculteit en vakgroep aan de UGent systematisch, op een gelijkaardige manier zou worden doorgelicht. Dat de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte als eerste aan de beurt was, zou te maken hebben gehad met de slechte score van de faculteit bij de universiteitsbrede bevraging over ‘Welzijn op het Werk’ in mei 2013. Drie jaar later werd dan uiteindelijk de risico-analyse uitgevoerd.

Persverantwoordelijke Lenoir wou nog niet communiceren over een eventueel ontslag van decaan Boone en vice-rector Mortier na de aan Apache gelekte documenten deze morgen. Wel bevestigde ze dat rector De Paepe, vice-rector Mortier en Decaan Boone op dit moment in hoog overleg zijn over de kwestie.

LEES OOK