Bewijsmateriaal Jambon gewobd

7

De kabinetten van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van premier Charles Michel (MR) kregen deze week een aanvraag in de bus “tot openbaarmaking van bestuursdocumenten ivm ‘dansende moslims'”. Apache ondertekent mee de vraag van journalist Christoph Meeussen. Hij baseert zich op de wet op de openbaarheid van bestuursdocumenten om na te gaan op welk bewijsmateriaal Jambon zich baseert voor zijn omstreden uitspraken.

Vandaag moet minister Jambon zich in de Kamer verantwoorden voor de uitspraken die hij afgelopen zaterdag deed in De Standaard. In die krant had hij het over een significant deel van de moslims dat op straat zou hebben gedanst na de aanslagen in Zaventem en Brussel. Apache stelde Jambon prompt de vraag waarop hij zijn uitspraak baseerde, maar de minister bleef het antwoord schuldig.

Veiligheidsraad

Nochtans was het niet de eerste keer dat Jambon een gelijkaardige uitspraak deed. Vorige maand had hij het op een lezing in Nederland zelfs over heuse “straatfeesten” die zouden zijn georganiseerd in bepaalde Brusselse wijken na de aanslagen.

Maandag pikte de reguliere media het verhaal op. Er werden vlammende standpunten geschreven en ook politiek begon het verhaal te leven. Jambon blijft echter bij zijn uitspraken en verwees naar de Veiligheidsraad als bron voor zijn informatie. Maar binnen die Veiligheidsraad blijkt niemand echt goed te weten waar Jambon zich precies op baseert. Volgens De Standaard zou de minister als enige er zelf over gesproken hebben, maar verder niemand. Anders gezegd: Jambon zou zich baseren op zijn eigen uitspraken en dus een soort kringredenering maken.

In de commissie Binnenlandse Zaken mag de minister zich verwachten aan een aantal kritische vragen. Die komen in essentie neer op de vraag naar bewijzen, maar in het VRT programma Villa Politica liet Jambon verstaan dat hij helemaal niets moet bewijzen. Vraag is dus wat er vandaag precies op tafel komt.

WOB

De wet op de openbaarheid van bestuursdocumenten geeft ook burgers een instrument om toe te kijken op de werkzaamheden van overheden. Daartoe kan een verzoek tot inzage in bestuursdocumenten worden verstuurd aan de bevoegde diensten.

Hoewel de wet in de praktijk vaak dode letter blijkt, slaagde journalist Christoph Meeussen er al eerder in om via die weg belangwekkende informatie boven water te krijgen. Dat probeert hij in dit dossier opnieuw:

De heer Jan Jambon heeft recent tegenover De Standaard verklaard (zie DS 16 april 2016) dat ‘een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen’. Nadien heeft de premier verklaard dat de Nationale Veiligheidsraad “werd ingelicht over steunbetuigingen aan de daders van de aanslagen”. De woordvoerder van minister Jambon zei nog: “De minister heeft, onder meer via de diensten, weet van een aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan”.

Is het mogelijk een kopie te krijgen van alle eventuele bestuursdocumenten die aan de grondslag van deze verklaringen liggen, dit voor het geheel van de diensten van de premier, inclusief de Nationale Veiligheidsraad, als bij de minister zelf? Ik denk daarbij onder meer aan e-mails, sms’jes, rapporten, pv’s, inspectieverslagen, getuigennota’s, enzovoort.

Apache sluit zich aan bij het WOB-verzoek in de hoop snel zicht te krijgen op het bewijsmateriaal van Jan Jambon.

Auteur: Tom Cochez

Licentiaat criminologie. Werkte van 1997 tot 2008 voor De Morgen. Hij volgde er vooral gezondheidszorg, sociale zaken en milieu en verdiepte zich in de politieke partijen Vlaams Belang en Groen. In 2008 koos hij ervoor om opnieuw op freelance basis te werken onder meer ook voor Knack en Humo. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache.be. Vandaag werkt hij als redacteur en coördinator.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid