Bewijsmateriaal Jambon gewobd

20 april 2016 Tom Cochez
Reporters_19388737-compressor
Jan Jambon (Foto: Reporters (c) Danny Gys)

Vandaag moet minister Jambon zich in de Kamer verantwoorden voor de uitspraken die hij afgelopen zaterdag deed in De Standaard. In die krant had hij het over een significant deel van de moslims dat op straat zou hebben gedanst na de aanslagen in Zaventem en Brussel. Apache stelde Jambon prompt de vraag waarop hij zijn uitspraak baseerde, maar de minister bleef het antwoord schuldig.

Veiligheidsraad

Nochtans was het niet de eerste keer dat Jambon een gelijkaardige uitspraak deed. Vorige maand had hij het op een lezing in Nederland zelfs over heuse "straatfeesten" die zouden zijn georganiseerd in bepaalde Brusselse wijken na de aanslagen.

Maandag pikte de reguliere media het verhaal op. Er werden vlammende standpunten geschreven en ook politiek begon het verhaal te leven. Jambon blijft echter bij zijn uitspraken en verwees naar de Veiligheidsraad als bron voor zijn informatie. Maar binnen die Veiligheidsraad blijkt niemand echt goed te weten waar Jambon zich precies op baseert. Volgens De Standaard zou de minister als enige er zelf over gesproken hebben, maar verder niemand. Anders gezegd: Jambon zou zich baseren op zijn eigen uitspraken en dus een soort kringredenering maken.

In de commissie Binnenlandse Zaken mag de minister zich verwachten aan een aantal kritische vragen. Die komen in essentie neer op de vraag naar bewijzen, maar in het VRT programma Villa Politica liet Jambon verstaan dat hij helemaal niets moet bewijzen. Vraag is dus wat er vandaag precies op tafel komt.

WOB

De wet op de openbaarheid van bestuursdocumenten geeft ook burgers een instrument om toe te kijken op de werkzaamheden van overheden. Daartoe kan een verzoek tot inzage in bestuursdocumenten worden verstuurd aan de bevoegde diensten.

Hoewel de wet in de praktijk vaak dode letter blijkt, slaagde journalist Christoph Meeussen er al eerder in om via die weg belangwekkende informatie boven water te krijgen. Dat probeert hij in dit dossier opnieuw:

De heer Jan Jambon heeft recent tegenover De Standaard verklaard (zie DS 16 april 2016) dat ‘een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen’. Nadien heeft de premier verklaard dat de Nationale Veiligheidsraad werd ingelicht over steunbetuigingen aan de daders van de aanslagen. De woordvoerder van minister Jambon zei nog: De minister heeft, onder meer via de diensten, weet van een aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan. Is het mogelijk een kopie te krijgen van alle eventuele bestuursdocumenten die aan de grondslag van deze verklaringen liggen, dit voor het geheel van de diensten van de premier, inclusief de Nationale Veiligheidsraad, als bij de minister zelf? Ik denk daarbij onder meer aan e-mails, sms’jes, rapporten, pv’s, inspectieverslagen, getuigennota’s, enzovoort.

Apache sluit zich aan bij het WOB-verzoek in de hoop snel zicht te krijgen op het bewijsmateriaal van Jan Jambon.

LEES OOK
Karl van den Broeck / 01-09-2020

Zaak-Chovanec: antwoorden Jambon roepen vooral vragen op

Hoe vaak kan een mens het geweer van schouder veranderen? Een reconstructie van de gebeurtenissen en de steeds wisselende posities in de zaak-Chovanec.
POLITICS PRESS CONFERENCE JAMBON CHOVANEC CASE
Karl van den Broeck / 27-08-2020

Jan Jambon staat helemaal alleen na zoveelste 'geheugenverlies'

Jan Jambon kan geen ontslag nemen uit een functie die hij niet meer heeft. Maar als hij geen conclusies trekt uit de zaak-Chovanec wachten hem nog vele eenzame jaren in de…
Jan Jambon
Jan Walraven / 18-04-2016

'Regering zou gebaat zijn met wat discretie'

De uitspraken van Jambon bewijzen voor Rik Van Cauwelaert dat de politieke 'kunst van het interessant zwijgen' verloren is gegaan.
Reporters_12852512-compressor