Slow journalism

Hilde Sabbe
HILDE
HILDE

Màg ik even, alstublieft? Er hoeft heden ten dage maar iets te gebeuren, en meteen moet je een reactie klaar hebben. Wat zeg ik, een statement liefst. Of nog beter: een veroordeling. Waarin geen ruimte meer is voor twijfel.

Wat is er in vredesnaam gebeurd met de goede – toegegeven, blijkbaar oude – gewoonte om eerst de feiten op een rijtje te hebben? Dat er in Keulen op oudejaarsavond massaal vrouwen zijn aangerand, is nu wel duidelijk, al zijn er evenveel onduidelijkheden. Sommige bronnen hebben het over een veertigtal mannen, anderen over duizend. Een vriendin die die avond in Keulen was, zegt dat ze niets gemerkt heeft. Dat laatste geldt blijkbaar ook voor de aanwezige politie. Waren de aanranders allemaal Noord-Afrikanen, asielzoekers, en zo ja, hoe konden ze dat controleren? Kortom een heleboel onbeantwoorde vragen.

Steekvlamjournalistiek

Maar in plaats van de resultaten van het onderzoek af te wachten, zijn de krijtlijnen al onmiddellijk uitgetekend, de legers in stelling gebracht, waarheden geclaimd. Er is massaal geweld gepleegd door asielzoekers, het is niet de eerste keer, en in één adem heeft men ook al een verklaring voor dit soort lamentabel gedrag klaar. Die mannen komen uit gebieden waar vrouwenrechten en goede manieren niet bestaan en komen hier hun onderdrukte lusten botvieren. De barbaren (zij) versus loslopend wild (wij). Klaar.

In plaats van de resultaten van het onderzoek af te wachten, zijn de legers al in stelling gebracht, waarheden geclaimd

Als je dat niet onmiddellijk beaamt, kanttekeningen plaatst, aandringt op meer feiten, durft op te merken dat seksueel geweld tegen vrouwen misdadig en verwerpelijk is, maar overal voorkomt - uit onderzoek blijkt dat de dader in 80% van de gevallen een bekende is van het slachtoffer – word je weggehoond of weggescholden. Dan beland je in het verdomhoekje van de politiek correcten, dat kamp van de 21ste eeuw. De oorspronkelijke feiten, geweld tegen vrouwen, worden ondergeschikt aan een grotere strijd. Alsof ze op zich niet erg genoeg zijn. Seksueel geweld tegen vrouwen is verwerpelijk en misdadig. Of het nu op oudejaarsavond in Keulen gebeurt of thuis, of de dader nu een Noord-Afrikaan is of een blanke bureaucraat. De vraag 'jij bent toch feminist?' dient alleen om je loyauteit aan een bepaald maatschappijbeeld te testen.

Welnu, ik doe niet meer mee. Ik sluit mijn ogen en oren niet, maar in 2016 verklaar ik de oorlog aan steekvlamjournalistiek en de stemmingmakerij eromheen. Ik laat me niet langer opjagen om stelling te nemen voor ik alle feiten goed ken. In 2016 ga ik voor recul, bezinning, achtergrond en als dat haaks staat op het huidige tijdsgewricht, so be it. Slow journalism, zou dat kunnen?

LEES OOK
Bert Moerman / 16-07-2021

Een vorm van vooruitgang

'Niets is ooit zo slecht dat het voor niets goed is.'
bert moerman
Nadia Nsayi / 30-06-2021

Spijt is niet genoeg

België moet samenwerken met Congolese leiders die hun land willen opbouwen.
de croo in congo
Anton Jäger / 04-06-2021

De Coningskwestie

Wat vertelt de online steun van duizenden Vlamingen over het Vlaanderen van vandaag en gisteren? 
BRUSSELS BOIS DE LA CAMBRE LA BOUM THREE