Bpost houdt staatssteun grote mediagroepen geheim

9 november 2015 Tom Cochez
(Foto Kathera)
(Foto Kathera)
(Foto Kathera)
(Foto Kathera)

Op de ministerraad van 16 oktober 2015 besliste de regering Michel om tot 2020 jaarlijks ongeveer 170 miljoen euro uit te trekken om de distributie van kranten en tijdschriften via bpost te financieren. De overheid zorgt er zo voor dat de peperdure factuur voor de verdeling van kranten en tijdschriften niet door de grote mediagroepen moet worden gedragen, maar door de belastingbetaler.

850 miljoen

Dat de regering Michel, op een moment dat de broeksriem overal wordt aangehaald, 850 miljoen euro uittrekt om tijdschriften en kranten als Dag Allemaal en Het Laatste Nieuws quasi gratis te bussen, is een beleidskeuze. Daar kan je voor of tegen zijn.

Een andere zaak is of de belastingbetaler al dan niet het recht heeft om het contract dat daarover wordt afgesloten tussen de Belgische Staat, bpost en de uitgevers van kranten en tijdschriften in te kijken. 850 miljoen euro betekent immers een behoorlijke smak belastinggeld en de wet op de openbaarheid van bestuur voorziet inzagerecht zodat burgers op z'n minst weten waar hun belastinggeld voor wordt gebruikt.

In dit concrete geval mag dat blijkbaar niet. De belastingbetaler mag bovendien niet alleen niet weten hoe dat geld wordt besteed, we mogen ook niet weten over hoeveel belastinggeld het precies gaat. Het zijn indiscreties die ons leren dat het vijf jaar lang om ongeveer 170 miljoen euro per jaar gaat. Officieel is ook het bedrag "geheim".

Post

Apache diende op 21 oktober een verzoek in bij bpost om inzage te krijgen in het contract.

In een officieel schrijven laat gedelegeerd bestuurder Koen Van Gerven weten dat bpost ons verzoek tot inzage verwerpt. En wel hierom:

Met toepassing van artikel 6, $1, 6° moet een administratieve overheid de openbaarmaking weigeren als het belang niet opweegt tegen een federaal economisch of financieel belang, de munt of het openbaar krediet.

We vernemen verderop dat het contract ondernemings- en fabricagegegevens bevat die vallen onder het zakengeheim. Bekendmaking ervan zou vertrouwelijke informatie vrijgeven en het economisch en financieel belang van bpost schaden.

Naamloos
Brief bpost dd 6 november 2015

Omdat we van oordeel zijn dat de belastingbetaler op zijn minst het recht heeft om te weten hoeveel belastinggeld er als staatssteun naar de uitgevers van kranten en tijdschriften stroomt, zal Apache bij de bevoegde commissie beroep aantekenen tegen de beslissing van bpost.

Lees ook

De echte subsidieslurpers van Vlaanderen

Belgische mediasteun leidt tot slechtere kranten

Steun Apache: investeer in de vierde macht

LEES OOK
Tom Cochez / 20-12-2022

Hoe alles lijkt te verdwijnen in de Bermudadriehoek van DPG Media, bpost en PPP

Een blik achter de schermen bij de mogelijke prijsafspraken over het krantencontract van jaarlijks 170 miljoen euro.
post
Tom Cochez / 02-12-2022

Speurders onderzoeken of DPG Media en bpost de kluit belazerden

Speelden DPG Media, bpost en PPP handjeklap bij de verdeling van de overheidssteun voor de krantenverdeling?
distributiesteun dpg ppp bpost
Steven Vanden Bussche, Karl van den Broeck, Frank Olbrechts / 27-10-2022

Het geheime krantencontract wankelt

De interne heibel bij bpost zet de discussie over het krantencontract opnieuw op scherp.
brievenbus kranten post bpost media