Gatz legt open brief Media.21 op interministeriële tafel

24 april 2015 Tom Cochez
Naamloos
Sven Gatz en Bart Caron 'screenshot Commissie Media 23/04/2015)
Naamloos
Sven Gatz en Bart Caron 'screenshot Commissie Media 23/04/2015)

 

Eind vorige maand pakte Media.21 (Apache.be, Newsmonkey.be, Express.be, DeWereldMorgen.be, Doorbraak.be, StampMedia.be, MO*/MO.be, rekto:verso.be en Zeronaut.be) uit met een open brief: 'Tijd voor een innovatief én fair mediabeleid in plaats van dure blanco cheques'.

Ontwrichtend

De manier waarop de steun aan media vandaag wordt georganiseerd staat innovatie in de weg. Jaarlijks stroomt er een smak belastinggeld - ongeveer 400 miljoen euro - indirect via Bpost en een btw-0-regeling naar de grote mediagroepen, vooral Mediahuis en De Persgroep. Nieuwe (digitale) spelers hebben er geen recht op. Zo moet Apache.be bijvoorbeeld verplicht 21% btw aanrekenen terwijl op kranten geen btw moet worden betaald. In alle stilte werd er op maat van de grote krantengroepen zelfs een protocol afgesloten dat ook de digitale variant van kranten vrijstelt van btw. Een maatregel waarvoor Europa ons land recent in gebreke stelde.

Op een artikel in De Morgen na werd er in de kranten met geen woord over de open brief en de daarin geschetste problematiek gerept. Krantenlezers blijft de 'Inconvenient Truth' over de eigen uitgevers verstoken, maar elders werd het debat over de onvoorwaardelijke en ontwrichtende jaarlijkse doorstroom van 400 miljoen euro belastinggeld wél opgepikt. Ter Zake besteedde er uitgebreid aandacht aan.

Volgens Wilfried Van Daele (N-VA) en Bart Caron (Groen) zijn de bestaande subsidiemechanismen aan herziening toe

Interministeriële commissie

Gisteren werd de open brief ook besproken in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. Wilfried Van Daele (N-VA) wilde van Sven Gatz graag weten wat hij van de brief vond. Omdat de indirecte subsidiemechanismen federaal georganiseerd zijn en dus buiten zijn bevoegdheid vallen, achtte Gatz het geen goed idee om er uitspraken over te doen. Die zouden, aldus de minister, niet van aard zijn om het debat te vergemakkelijken. Wel zegde de minister toe om de problematiek op tafel te leggen in de interministeriële commissie Cultuur en Media waar federale en regionale overheden elkaar ontmoeten. Van de hierboven genoemde schimmige en door Europa verworpen btw-deal vermoedt Gatz "dat er nog een staartje aan zal komen".

Wilfried Van Daele en commissievoorzitter Bart Caron (Groen) lieten wel in hun kaarten kijken. Allebei zijn ze ervan overtuigd dat de bestaande indirecte subsidiemechanismen verouderd en voor herziening vatbaar zijn. Volgens de commissieleden moet er nagedacht worden over manieren om subsidies aan kwalitatieve voorwaarden te koppelen. Vandaag stroomt het overheidsgeld onvoorwaardelijk naar de grote mediagroepen.

LEES OOK