Socialistische Mutualiteiten: 'Op sociale media heeft niemand meer grip'

12 november 2014 Peter Casteels
apache

Beschikken journalisten naar uw aanvoelen vandaag over voldoende expertise?

"Gezondheidszorg is een ingewikkelde materie die veel kennis van zaken vergt. Er zijn enkele journalisten die dat domein beheersen: Guy Tegenbos, Chris De Nijs, Steven Dierckx,… Het zijn vooral oudere journalisten. Jonge journalisten moeten zoveel sectoren volgen. Ze moeten alles kunnen, en dan ook nog eens sneller dan vroeger. Bij De Tijd krijgt Jasper D’hoore wél de ruimte om zich in te werken. Hij kadert het nieuws en kan goed over ingewikkelde dossiers schrijven."

Krijgt u de informatie die u relevant vindt makkelijk in de media?

"Iedereen vindt onze onderwerpen maatschappelijke relevant, maar ze zijn niet altijd sexy. Wij zouden graag meer aandacht hebben voor de gezondheidszorg, maar dat wil natuurlijk iedereen. Dat zal altijd zo zijn."

Bent u tevreden over de manier van berichtgeving?

"Wij hebben niet te klagen. Er zijn altijd mensen die commentaar hebben op het werk van journalisten, maar het is uiteindelijk wel een vak. Wij beheersen het in tegenstelling tot journalisten niet."

Herkent u kritiek op de media zoals die wel vaker voorkomt: gepersonaliseerd, sensationeel, weinig diepgang, …

"Wat mij werken, is dat we meer aandacht krijgen als we een persoonlijk verhaal brengen dan wanneer we een droog nieuwsbericht of probleem aankaarten. Maar wij spelen ook in op wat de media verkiezen. Vroeger gaven wij één persconferentie voor alle journalisten: daar zijn we mee opgehouden. Een krant is een ander medium dan een televisieprogramma. Die moet je dan ook op een andere manier benaderen. We maken soms ook afspraken met media om nieuws te brengen: zo hebben zij een primeur, en hebben wij de garantie dat iets opgepikt raakt. We zijn natuurlijk niet de enige die zo werken."

Ziet u een evolutie?

"De opkomst van sociale media heeft zeker een impact op de manier hoe wij werken. Ik ben er zelf niet helemaal in thuis, maar dat heeft meer met de leeftijd te maken. Wat ik wel merk, is dat we op sociale media veel minder controle hebben over wat er gebeurt met onze berichten. Journalisten hebben een opleiding gehad en weten hoe ze correct moeten werken: op sociale media kan iedereen tussenkomen. Ik hoor zelfs van bedrijven die op internet valse informatie verspreiden over de concurrenten om elkaar te benadelen. Niemand heeft er grip op."

LEES OOK