Christelijke Mutualiteit: 'Journalisten moeten een referentiekader en netwerk opbouwen'

12 november 2014 Peter Casteels
apache

Beschikken (kranten)journalisten naar uw aanvoelen vandaag (nog) over voldoende expertise om op een correcte en adequate wijze te berichten over thema's die uw organisatie aanbelangen?

"Dat hangt af van de journalist in kwestie. We kunnen zeker niet stellen dat we altijd te maken krijgen met journalisten die onze sector voldoende kennen. Ze krijgen daar ook niet altijd de tijd en ruimte voor. Daar tegenover staat wel dat het overgrote deel van de journalisten inspanningen levert om een dossier te doorgronden. En ze staan meestal open om hun stukken te laten herlezen en zo nodig corrigeren."

Krijgt u informatie waarvan uw organisatie overtuigd is dat ze ook maatschappelijk relevant is, makkelijk in de media? Waarom niet / wel?

"We krijgen onze materie vrij goed in de pers. De hoofdreden daarvoor is, denken wij, dat journalisten er ook van overtuigd zijn dat ook hun lezers bezig zijn met de thema’s gezondheid en welzijn. Daarnaast beschikken we intern over de nodige knowhow en het draagvlak om onze acties in de pers te krijgen, wat misschien niet van alle middenveldorganisaties kan gezegd worden. Organisaties die vinden dat ze onvoldoende aan bod komen in de pers moeten dus ook in eigen boezem kijken."

Bent u tevreden over de manier waarop de informatie die via uw organisatie wordt aangereikt of waarover (iemand van uw ) organisatie werd gecontacteerd door journalisten in de krant of in andere media verschijnt?

"Over het algemeen wel. Waar we wel eens last van hebben, is van gecoördineerde persacties tegen onze organisatie in, waarvoor we op voorhand niet of nauwelijks ruimte hadden voor een tegenwoord."

Herkent en erkent u punten van kritiek zoals die ons vaak bereikt: gepersonaliseerd, sensationeel, weinig diepgang, te zeer gefocust op potentiële conflictstof, schreeuwerige koppen/foto's/quotes, ...

"Net zoals we willen dat de pers niet sloganesk is, moeten wij niet sloganesk doen over de pers. Veel van deze discussies gaan over een ander begrip over wat ‘nieuws’ is. Dat zou een veel interessanter en genuanceerder debat opleveren.

"We willen er wel voor waarschuwen dat er door de druk op de redacties zaken onvoldoende gekaderd of verkeerd in de media komen (bvb. de zaak ‘Victor’ die achteraf bleek aangebracht door de betrokken farma-producent). Er is ons inziens nood aan meer ruimte voor journalisten om een algemeen referentiekader en netwerk op te bouwen in bepaalde materies."

Ziet u de voorbije jaren een evolutie in de (wijze van) berichtgeving over de thema's die uw organisatie aanbelangen?

"De pers brengt meer en meer ook zelf thema’s aan (denk maar aan De Standaard die de inspectieverslagen van de ziekenhuizen opvroeg, De Tijd die een eigen analyse maakte over de financiën van het middenveld,…). Zo brengen ze zelf onderwerpen onder de aandacht van hun lezers en zetten ze ze op de politieke agenda."

LEES OOK