ACLVB: 'De beeldvorming over vakbonden is hatelijk'

12 november 2014 Peter Casteels
apache

Beschikken (kranten)journalisten naar uw aanvoelen vandaag (nog) over voldoende expertise om op een correcte en adequate wijze te berichten over thema's die uw organisatie aanbelangen?

"Het landschap van het sociaal overleg is een zodanig technische materie dat slechts enkele journalisten hier hetzij dankzij focus (ruimte die ze krijgen), hetzij jarenlange ervaring, een rol kunnen in spelen. Zelden merk ik ook dat bronnen dubbel gecheckt worden, maar daar zal ook wel de tijdsdruk voor iets tussen zitten. Echt veldwerk en onderzoeksjournalistiek kom ikzelf niet meer tegen."

Krijgt u informatie waarvan uw organisatie overtuigd is dat ze ook maatschappelijk relevant is, makkelijk in de media? Waarom niet / wel?

"In principe wel, maar enkel en alleen via journalisten die gefocust zijn op het sociaal-economische domein."

Bent u tevreden over de manier waarop de informatie die via uw organisatie wordt aangereikt of waarover (iemand van uw ) organisatie werd gecontacteerd door journalisten in de krant of in andere media verschijnt?

"Ja."

Herkent en erkent u punten van kritiek zoals die ons vaak bereikt: gepersonaliseerd, sensationeel, weinig diepgang, te zeer gefocust op potentiële conflictstof, schreeuwerige koppen/foto's/quotes, ...

"Zeer hatelijk is nu de beeldvorming rond vakbonden. Het lijkt nu of wij voor ons plezier een wandeling maken in Brussel. De berichtgeving is ook vooral gericht op voorbereiding en verloop van betoging, en bijna niet op inhoud. De nuances gaan in dit soort van berichtgeving volledig verloren. Dit maakt het zeer lastig voor ons om aan het grote publiek onze boodschap kwijt te geraken."

Ziet u de voorbije jaren een evolutie in de (wijze van) berichtgeving over de thema's die uw organisatie aanbelangen?

"Uiteraard heeft dit te maken met uitgebreidere wetgeving, maar naast loon en arbeidsvoorwaarden, is er nu ook meer aandacht voor welzijn op het werk."

LEES OOK
Peter Casteels / 30-11-2014

Voka: 'We hebben weinig slechte ervaring met de media'

De voorbije weken ondervroeg Apache.be middenveldorganisaties over hun wedervaren met de Vlaamse media. Vijf vragen legden we hen voor. Hier leest u de antwoorden van Björn Crul…
apache
Peter Casteels / 30-11-2014

Media en middenveld (slot): werkgevers klagen niet

Hoe kijken werkgeversorganisaties naar de media? Echt te klagen hebben ze niet. Minder alleszins dan nogal wat andere middenveldorganisaties die we eerder aan het woord lieten…
nieuws1
Peter Casteels / 30-11-2014

VBO: 'Generalisten zorgen voor verschraling van de berichtgeving'

De voorbije weken ondervroeg Apache.be middenveldorganisaties over hun wedervaren met de Vlaamse media. Vijf vragen legden we hen voor. Hier leest u de antwoorden van Elin De Vits…
apache