Het zwarte gat in de Vlaamse memorie

15 oktober 2014 Tom Cochez
Bart De Wever le soir de l'élection communale, Anvers. (Photo: Julia M. Free, octobre 2012)
(Foto Julia M. Free)
Bart De Wever le soir de l'élection communale, Anvers. (Photo: Julia M. Free, octobre 2012)
(Foto Julia M. Free)

Theo Francken en Ben Weyts die aanwezig waren op het verjaardagsfeestje van VMO-stichter Bob Maes en Jan Jambon die het moeilijk had de collaboratie eenduidig te veroordelen. De regering Michel miste gisteren haar blijde intrede in de Kamer over de hele lijn omdat de oppositiepartijen luidkeels uitleg wilden over het volgens hen ongepaste gedrag van de N-VA excellenties.

Een uiteenlopende lezing van het verleden maakt tot op vandaag brokken.

Iedereen leek verrast door de heftigheid waarmee vooral de Franstalige oppositiepartijen reageerden op de uitspraken en omstreden bezoekjes van Jambon, Weyts en Francken. Net zoals iedereen verrast leek door het feit dat die laatste drie dingen deden en zaken vertelden die, vertrekkend vanuit hun eigen Vlaams-nationalistische logica misschien de vanzelfsprekendheid zelve zijn, maar niet bepaalde briljant om te doen op het moment dat de regering haar moment de gloire in de Kamer plant.

Het geeft vooral aan hoe een uiteenlopende lezing van het verleden tot op vandaag brokken maakt. De voorbije maanden publiceerde Apache.be enkele artikels die hopelijk kunnen bijdragen tot meer inzicht in de problematiek. We zetten ze nog even op een rijtje

‘Waarom werden Vlaamse collaborateurs milder gestraft?’

Waarin onderzoeker Koen Aerts pleit voor een onderzoek  naar de sociale stratificatie van de collaborateurs. Een sociale geschiedenis van de collaboratie en de repressie zou moeten onderzoeken of Lode Wils (professor-emeritus van de KUL, specialist Vlaamse beweging) gelijk had toen hij wees op de “verstrengeling van de nationalistische katholieke families” in Vlaanderen die zou geleid hebben tot een snellere “morele maar eventueel ook juridische rehabilitatie van de collaboratie.”

Het collaboratieverleden van De Persgroep

Een schoolvoorbeeld van de these die Koen Aerts in bovenstaand artikel poneert.

De politieke roots van Bart De Wever

Wie op zoek gaat naar de wortels van het politieke engagement van Bart De Wever komt onvermijdelijk terecht bij zijn familiale geschiedenis. Die is nauw verbonden met het woelige verleden van het VNJ, een rechts-radicale jeugdbeweging waarvan de Antwerpse afdeling begin jaren zeventig in neonazistisch vaarwater verzeilde. Onderzoek van Apache leert dat wijlen Rik De Wever, de vader van Bart, toetrad tot die neonazistische afsplitsing en ze opnieuw het VNJ binnenloodst

Els Witte: 'De collaboratie mag men niet zomaar onder de mat vegen'

Een interview met Els Witte, grande dame van de Belgische geschiedschrijving, over de taalstrijd, het succes van het nationalisme in crisistijden en waar het allemaal begon. ‘Frans was de taal van de Verlichting. Wie hogerop wilde, moest wel Frans spreken.’

LEES OOK