VK2014: ongezonde medische overconsumptie

1

Tot voor kort stegen de uitgaven voor gezondheidszorg jaarlijks met 4,5 procent. De regering Di Rupo schroefde de groeinorm intussen gedeeltelijk terug, maar afgaand op wat het gros van de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voorzien, kan er nog flink bespaard worden. Apache.be ging na of verdere besparing in de gezondheidszorg mogelijk zijn zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg en zonder de patiënt in de portefeuille te raken.

In het huidige systeem wordt volgens cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (Riziv) jaarlijks 31 miljard euro besteed aan geneeskundige verzorging. Met dat bedrag worden onder meer ziekenhuizen gefinancierd, dokters terugbetaald en geneesmiddelen vergoed. Maar er zit vet op de soep. België staat bekend als een grote consument van vooral dure, nieuwe merkgeneesmiddelen. Technische prestaties in de geneeskunde (radiografieën, labo-onderzoek, …) zouden oordeelkundiger (lees: minder kwistig) kunnen worden voorgeschreven en een extra ligdag in het ziekenhuis is snel beslist. Artsen, ziekenhuizen en farmaceutische industrie doen daarbij goede zaken, maar daarmee is het verhaal verre van verteld. In de gezondheidszorg hangt alles aan alles vast. Het principe van de prestatievergoeding voor artsen stimuleert medische overconsumptie, maar tegelijkertijd draaien ziekenhuizen voor een deel op het percentage dat ze van de honoraria van die artsen afromen. Zo zijn er talrijke verwevenheden die door de jaren een systeem hebben gecreëerd vol wankele evenwichten tussen alle betrokken belangengroepen.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden