Investeer nu in Apache.be

16

Apache.be start vandaag met een crowdfundingoperatie. De komende weken willen we bij het grote publiek 200.000 euro ophalen. Met dat geld zal Apache.be de redactie fors uitbreiden en nog meer inzetten op onderzoeksjournalistiek. Voor het uitvoeren van onze ambitieuze journalistieke plannen hebben we Karl van den Broeck als hoofdredacteur aangetrokken. De komende drie jaar investeren we 1,5 miljoen euro met als doel 11.000 abonnees te bereiken.

vip

Illustratie Koen Huybreghts

Apache.be is vastbesloten op korte termijn uit te groeien tot de referentie voor kwaliteitsvolle en echt onafhankelijke journalistiek in Vlaanderen. We willen in totaal 1,5 miljoen euro ophalen en de redactie fors uitbreiden. Ons businessplan ligt klaar, de eerste aftastende gesprekken met investeerders die ons geloof in de noodzaak van een echt onafhankelijke vierde macht delen, verlopen positief. Maar we willen vooral ook onze lezers betrekken bij de verdere uitbouw van Apache.be. Daarom starten we een crowdfundingactie met als doel 200.000 euro op te halen.

U hebt (een beetje) geld en u ergert zich soms te pletter aan media die de waan van de dag oppompen en vrede nemen met hun rol als doorgeefluik? U ziet met lede ogen hoe de essentie van journalistiek – het kritisch bevragen van macht in al haar verschijningsvormen – ondergeschikt wordt gemaakt aan commerciële overwegingen? Hoe onderzoeksjournalistiek of zelfs ‘uitzoekjournalistiek’ iets is waar vooral over wordt gepraat maar zelden wordt gedaan?

Het goede nieuws is dat u daar zelf iets kan aan doen. Apache.be biedt u de kans om de koe bij de horens te vatten en te investeren in een redactie die onderzoeksjournalistiek opnieuw resoluut vooraan zet, die naast de opgedrongen agenda’s kijkt en terug betekenis geeft aan de vierde macht.

Wat kan u doen?

U kan een abonnement nemen op Apache (39 euro) of u kan een of meerdere aandelen kopen (à 50 euro/stuk). Koopt u een aandeel, dan krijgt u er een gratis jaarabonnement bovenop. Alles over de praktische kant van de zaak, de essentie van ons businessplan en de statuten van de coöperatieve vennootschap waar u aandeelhouder van wordt, leest u hier.

Waarom zou u het doen?

Omdat u overtuigd bent van het belang van echt onafhankelijke journalistiek.

Waarom zou Apache.be echt onafhankelijke journalistiek brengen?

Omdat we advertentievrij zijn, lezersparticipatie structureel verankerd hebben en niet streven naar winstmaximalisatie. Apache.be is een initiatief van journalisten die in de allereerste plaats journalistiek opnieuw centraal stellen. De financiering staat in het teken van journalistiek. Niet omgekeerd. We kanten ons tegen de evolutie waarbij de maatschappelijk relevantie van nieuws als criterium ondergeschikt wordt gemaakt aan de verkoopbaarheid ervan.

Hoeveel geld heeft Apache.be nodig?

We hebben het voorbije jaar hard gewerkt aan een sluitend businessplan. Dat plan voorziet in een redactie van acht fulltime journalisten en een aantal freelance medewerkers. Na drie jaar willen we 11.000 abonnees overtuigd hebben wat volstaat om break-even te draaien. Daarvoor is een investering van 1,5 miljoen euro nodig. Bij de totstandkoming van het businessplan werden we geadviseerd door financiële experts.

Van waar moet dat geld komen?

We voeren momenteel gesprekken met enkele grotere investeerders die het hart op de juiste plek hebben en overtuigd zijn van de democratische nood aan kritische ongebonden journalistiek. Mensen die vanuit hun engagement een fundamentele keuze maken om mee te werken aan het herstel van de vierde macht.

Waarom dan de lezerscoöperatie?

Apache.be hecht veel belang aan lezersparticipatie. Ons model maakt dat we niet schatplichtig zijn aan adverteerders, maar aan onze lezers zijn we dat met plezier. De voorbije jaren hebben ons geleerd hoe belangrijk, verrijkend en opbouwend kritische lezersbijdragen zijn. Voor een gedragen journalistiek project als Apache.be zijn ze onmisbaar. Die kracht willen we ten allen prijzen vasthouden en verder uitbreiden. Apache.be kreeg recent ook het valideringslabel van het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor de blauwdruk voor mediacoöperaties die we hebben uitgewerkt.

Wat willen jullie redactioneel doen?

Vandaag draait de redactie op, omgerekend drie voltijdse journalisten. De redactie wordt verder uitgebouwd tot acht fulltime journalisten en een aantal freelance medewerkers. Dat laat ons toe verder te investeren in onderzoeksjournalistiek, te graven naar nieuws dat anders verborgen blijft, naast de opgedrongen agenda’s te kijken, de vinger aan de maatschappelijke pols te houden en het debat te voeden met feitelijke gegevens. Kort: we willen hetzelfde doen als vandaag maar meer, beter en constanter.

Waarom kiezen jullie voor online?

De transitie van papier naar digitaal laat toe om met relatief beperkte investeringen – geen nood aan drukpersen, papier, inkt en distributie – journalistiek opnieuw vooraan te zetten. Als ‘pure player’ die enkel digitaal actief is, maken we niet enkel inhoudelijk een belangrijk verschil met de klassieke dagbladen en magazines, ook het medium is fundamenteel verschillend. De keuze van de reguliere uitgevers om blijvend te focussen op papier – in essentie zijn de grote mediagroepen gewoon drukkers – remt hun eigen digitale evolutie, die ze zien als een vorm van kannibaliseren van hun papieren product (en van hun adverteerders). Daardoor ligt het veld helemaal open voor Apache.be.

We zullen ook maximaal gebruik maken van het beste dat de digitale wereld in petto heeft: storytelling die toelaat de lezer bij de hand te nemen en ook complexe verhalen meeslepend te brengen, interactief, visueel, met inzichtgevende grafieken en tools voor lezersinteracties. We zetten sterk in op datajournalistiek, in Vlaanderen nog zo goed als onontgonnen terrein

Maar willen mensen online lezen en er nog voor betalen ook?

Die evolutie is onmiskenbaar aan de gang. In de ons omliggende landen zijn er voorbeelden van gelijkaardige sites die meer dan de wind in de zeilen hebben en waar Apache.be zich mee door heeft laten inspireren. In Nederland is De Correspondent een gigantische succes geworden terwijl in Frankrijk de site Mediapart met enkele spectaculaire onthullingen in de wereld van financiën en politiek uitgroeide tot wellicht het meest bepalende medium van het land. Terwijl in Frankrijk de krantenmarkt implodeert, staat Mediapart op het punt om de kaap van de 100.000 betalende abonnees te ronden.

Is dat aantal voor Apache.be realistisch?

Toen Mediapart bij aanvang verklaarde overtuigd te zijn van de haalbaarheid van 50.000 betalende abonnees werden de journalisten die het initiatief namen net niet gecolloqueerd. Vandaag hebben ze dubbel zoveel betalende abonnees. Ons businessmodel draait break-even vanaf 11.000 abonnees. Als we rekening houden met de grootte van het Vlaamse medialandschap, de verwachte transitie van papier naar digitaal, en de projecties die Mediapart voor zichzelf maakt, dan is een bereik van 60.000 abonnees op termijn realistisch.

Overtuigd?

Klik dan hier

Auteur: Redactie Apache

Apache is gegroeid uit De Werktitel, de eerste Vlaamse blog geschreven door professionele journalisten. De Werktitel zag op 14 oktober 2009 het levenslicht, Apache nam op 24 februari 2010 zijn plaats in. Maar het werk startte al in het voorjaar van 2009, toen een aantal journalisten de koppen bij elkaar staken en beslisten om zich in een avontuur te storten. Omdat degelijke, ongebonden journalistiek nodig is.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid