De unieke opleiding van de Parijse informaticaschool 42

23 september 2013 Wided Bouckrika
Tagline: Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnan en Florian Bucher hebben met 42 een uniek concept van school bedacht. (Foto: Laurent Belando)
Tagline: Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnan en Florian Bucher hebben met 42 een uniek concept van school bedacht. (Foto: Laurent Belando)
Tagline: Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnan en Florian Bucher hebben met 42 een uniek concept van school bedacht. (Foto: Laurent Belando)
Tagline: Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnan en Florian Bucher hebben met 42 een uniek concept van school bedacht. (Foto:Laurent Belando)

In de Hitchhiker's guide to the galaxy van de Britse auteur Douglas Adams is het getal 42 het antwoord op alles. Volgens Xavier Niel is zijn school 42 het antwoord op het manke schoolsysteem in Frankrijk en de oplossing voor een betere ontwikkeling van jobs in de ICT-sector. Opvallend is dat Niel, die het bestaande systeem zo hekelt, zelf geen hogere studies volgde. “Het project past in het plaatje van solutionism", zegt Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool. "Wereldwijd startten bekende CEO's gelijkaardige projecten op. Denk maar aan Bill Gates die geld in onderwijs pompt of Paypals Louise Phelan die met een onderwijsplan op de proppen kwam. Het zijn selfmade mannen en vrouwen, maar het probleem is dat ze het beeld van zichzelf projecteren op anderen. Vanuit hun standpunt beweren ze dat het onderwijs kapot is en dat zij en technologie er de oplossing voor bieden.”

Unieke pedagogiek

Die oplossing bestaat onder meer uit een andere pedagogische aanpak. Alles draait om een open aanpak zonder leerkrachten, met een systeem van zelfstudie dat nauw samenhangt met peer-2-peerleren. Studenten zullen leren aan de hand van projecten of 'uitdagingen'. Innovatie en creativiteit zouden op die manier worden gestimuleerd.

Maar werkt het ook? "De vrees is dat de aanpak niet volstaat als voorbereiding op het werkveld", zegt Pedro De Bruyckere. "Maar het blijft voorlopig koffiedik kijken. Waaruit zullen de opdrachten bestaan? De uitdagingen die deelnemers al hebben moeten aangaan, leken heel wat van het normale curriculum te omvatten, maar we moeten afwachten wat de begeleiding zal inhouden. Gebeurt die begeleiding peer-2-peer of door mensen uit het werkveld? Inhoudelijk kan het misschien online gebeuren. Toch denk ik niet dat probleem gestuurd leren de aangewezen methode is om nieuwe dingen aan te leren. Zulke pedagogiek werkt vooral voor het inoefenen van iets dat al verworven is. Probleemoplossend leren onder begeleiding zou een groter leereffect hebben."

Pedro De Bruyckere: Probleemoplossend leren werkt vooral voor het inoefenen van iets dat al verworven is.

Talent

De school wil de grootste informaticatalenten van deze generatie vormen. Die kans wil ze aan alle jongeren bieden. De opleiding duurt drie tot vijf jaar, is gratis en staat open voor iedereen tussen 18 en 30 jaar oud, met of zonder diploma. Daarmee wil 42 ingaan tegen de financiële en academische criteria die volgens de oprichters al te vaak jongeren elke slaagkans ontnemen. Geldt dat ook Vlaanderen? “Ons systeem verschilt natuurlijk erg van het Franse gecentraliseerde schoolsysteem", zegt De Bruyckere. "Bovendien vergeten velen dat in Vlaanderen ondertussen ook geen diploma meer nodig is om hogere studies te beginnen. Hier studeren is in vergelijking met andere landen ook een pak goedkoper."

Competitie

Hoewel de school voor iedereen toegankelijk zou zijn, is er sprake van een aantal selectierondes. “Het is duidelijk dat de opleiding niet voor iedereen is weggelegd", stelt De Bruyckere vast. "De selectieproeven lijken een echte competitie. Eigenlijk wordt er geselecteerd op mensen die al leercapaciteit hebben."

De eerste ronde verliep via de website. Van de meer dan 60.000 nieuwsgierigen die de tests doorliepen, blijven er nu 4.000 over. “Er is een groot tekort aan informatici en misschien lokt de nieuwe aanpak meer geïnteresseerden. Maar of diegenen die niet geselecteerd werden alsnog reguliere informaticastudies zullen aangaan, is nog maar de vraag.”

De 4.000 geselecteerde jongeren zullen gedurende een maand deelnemen aan informaticaprojecten op de school. Uiteindelijk zullen slechts duizend van hen begin november het academiejaar mogen starten.

Dit artikel is het gevolg van een samenwerking tussen Apache en Stamp media.
LEES OOK
Steven Vanden Bussche / 29-03-2021

Het lobbycircuit achter deregulering voor nieuwe gentechnieken

Hoe onderzoeksinstellingen zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en grote biotechbedrijven lobbyen om de Europese regelgeving rond nieuwe genbewerkingstechnieken te…
Foto: Rudy and Peter Skitterians (Pixabay)
Steven Vanden Bussche / 19-03-2020

'Liever internationale samenwerking dan filantropie'

Miljardairs als Jack Ma en Bill Gates tasten in de geldbuidel om noden te lenigen tijdens de coronacrisis. Alle hulp is welkom, maar een structurele oplossing is het niet…
Medisch materiaal van Jack Ma Foundation landt in Bierset (Foto (c) Belga Handout Liege Airport)
Koen Smets / 22-02-2019

Lastige belastingen

Belastingen beïnvloeden de economie, en dat is omdat ze ons gedrag beïnvloeden. Is dat onontkoombaar?
geeseplucking