Leest u het Aalsterse bestuursakkoord vooral zelf

4

Baadt het bestuursakkoord van Aalst in een “autoritaire geest” en is het “asociaal”? Leest u vooral zelf de vertaling in de krachtlijnen ter voorbereiding van het meerjarenplan 2014-2019. Want ondertussen is duidelijk dat het “gelekte” geheime bestuursakkoord van dinsdagavond, een discussienota was van 6 januari waaraan nog maanden werd gesleuteld.

Dylan Casaer (Foto stad Aalst)

Dylan Casaer (Foto stad Aalst)

Drie Vlaamse kranten pakten woensdag uit met het “geheime” bestuursakkoord dat “gelekt” werd. Inderdaad, in Aalst vindt men het niet opportuun om het bestuursakkoord openbaar te maken. Officieel omdat het om partijpolitieke teksten gaat en omdat de (verplichte) beleidsplannen er de concrete vertaling uit zullen zijn.

Maar, via een “goede wind” kwam het bestuursakkoord terecht bij vzw Uilekot, dat zichzelf omschrijft als een “progressieve regionale actiegroep”. Een aantal markante passages werden wereldkundig gemaakt door Filip De Bodt, sterke man achter vzw Uilekot, Climaxi, gemeenteraadslid en kopman van de lokale Herzeelse partij LEEF!, boodschapper van “Noig verontruste Aalsternaars” en een Denderleeuwse variant. Een “Verontruste Aalstenaar”, zoals het VRT-Journaal in zijn onderschrift zette, maar ook een politicus. De Aalsterse sp.a-schepen Dylan Casaer noemt de groep rond De Bodt “een klein linkse groepering”.

Niet vrijgeven

Het origineel (gelekte) document waarop het Uilekot zich baseerde, kon dinsdagavond niet worden vrijgegeven omdat het bewerkt moesten worden om de bron te beschermen. Dat deerde drie Vlaamse kranten blijkbaar niet om de analyse vrij feitelijk in de krant te gooien. Woensdagavond kreeg onderstaande het document digitaal ter beschikking. Het blijkt om een akkoord te gaan dat gedateerd is op 6 januari 2013, waaraan vervolgens nog maanden werd onderhandeld tot de uiteindelijk goedgekeurde bestuursakkoord en de daaruit volgende krachtlijnen. (pdf)

Het origineel gelekte document kon dinsdagavond niet worden vrijgegeven. Dat deerde drie Vlaamse kranten blijkbaar niet om de analyse vrij feitelijk in de krant te gooien.

Maar leest u vooral zelf wat er nu precies afgesproken is tussen N-VA, CD&V en sp.a in de Ajuinstad, en waarmee de sp.a gemeenteraadsleden unaniem instemden. “De enige passages die intern binnen de meerderheid werden gehouden hebben betrekking op één strategisch vastgoedproject waarvan er maar pas openheid kan worden gegevens eens de onderhandeling met de betrokken vastgoed ontwikkelaars afgerond zijn”, zegt Dylan Casaer, sp.a-schepen en onderhandelaar. “Daarnaast zijn er een aantal passages van interne werking (functioneren gemeenteraad, aantal medewerkers per schepen, bijkomende mandaten in intercommunales) die ook niet publiek zijn, maar ik stel vast dat ook in Gent of Antwerpen zo een politieke afspraken intern worden gehouden.”

Finale getekende versie

Casaer benadruk dat wat in sommige media verscheen, niet klopt met de finale getekende versie. “Sommige passages zijn niet weerhouden in de finale getekende versie, andere passages berusten volledig op de fantasie van de groepering rond De Bodt en/of een journalist”, schrijft hij. “Het betreft meer in het bijzonder de beweerde passages rond aanwervingsbeleid en straatnamen. Wat betreft de samenwerking met de politie in het kader van de strijd tegen mensenhandel, schijnhuwelijken en domiciliefraude werd na een werkbezoek aan de stad Mechelen vastgesteld dat de samenwerking die daar wordt reeds geruime tijd operationeel is, en die bestaat in de permanente aanwezigheid van een ambtenaar van politie efficiënt, goed werkt in het kader van de bestrijding van voornoemde onwettelijke fenomenen. Het is de bedoeling van het stadsbestuur om te onderzoeken of een gelijkaardig model ook in Aalst werkbaar is. Het is echter geenszins de bedoeling om permanent een politieagent aan het reeds geruime tijd bestaande loket niet-Belgen op te stellen,” aldus nog Casaer.

Auteur: Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche studeerde geschiedenis aan de UGent en mag ook lesgeven aan het secundair onderwijs. Sinds 2005 werkt Steven als journalist. Eerst als regiocorrespondent voor Het Laatste Nieuws en de VRT, daarna zeven jaar voor het persagentschap Belga. Sinds augustus 2017 schrijft Steven voltijds voor Apache.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid