Apache neemt studenten en aspirant-journalisten onder de vleugels

11 februari 2013 Redactie Apache
Een moeder gans met haar jongen (Foto: squacco/ Mai 2007/ Flickr-CC)
Een moeder gans met haar jongen (Foto: squacco/ Mai 2007/ Flickr-CC)
Een moeder gans met haar jongen (Foto: squacco/ Mai 2007/ Flickr-CC)
Moeder gans met haar jongen (Foto: squacco/ Mai 2007/ Flickr-CC)

Vorig jaar werkte Apache een eerste keer samen met studenten journalistiek die zin en ambitie hebben om zich verder te verdiepen in diepgravende journalistiek. Dat leverde toen het dossier 'Schaliegas' op: een zoektocht naar zin, onzin en gevaren van de winning van schaliegas. Het nieuws dat Shell aast op de Belgische schaliegasvoorraden maakte hun werkstuk de voorbije week opnieuw brandend actueel.

Deze week brengen we opnieuw vier verhalen van studenten journalistiek. Ook het interview dat we vorige maand brachten met Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING, past in de reeks 'Studenten onder begeleiding van Apache' en de komende weken en maanden volgen er nog artikels.

Omdat Apache gelooft in jong journalistiek talent en dat talent ook een forum wil bieden, hebben we beslist om het ingeslagen pad verder te bewandelen. We engageren ons ertoe om (voorstellen van) artikels, ingediend door studenten journalistiek of door aspirant-journalisten grondig te bekijken. De inhoud en de uitwerking moeten aansluiten bij Apache en ook de taal moet voldoende verzorgd zijn. Wie die eerste horde neemt, kan rekenen op een grondige eindredactie waarbij we zowel inhoudelijk als wat de opbouw en de gehanteerde taal betreft, feedback geven.

We doen dat met de beperkte middelen en tijd die Apache ter beschikking heeft. Mogelijk kunnen we dus niet op elk voorstel ingaan, maar we bekijken wat kan.

LEES OOK