Solden op de arbeidsmarkt

Tuur Viaene
Foto Badlyricpolice
Foto Badlyricpolice
Foto: Badlyricpolice

We hebben het zelf gezocht. Op het moment dat we onze studie kozen en de meewarige blikken van vader en moeder negeerden, hebben we bewust een onzeker bestaan omarmd. Het is dus onze eigen schuld. Wie zich bij het maken van de studiekeuze heeft geïnformeerd bij de onderwijsinstellingen, kreeg wel steevast te horen dat ‘audiovisuele technieken de booming business is’, ‘filosofen overal terecht kunnen’ en ‘goeie archeologen regelmatig buitenlandse projecten krijgen’, maar wie gelooft dat nog? Wel, elk jaar kiezen duizenden zwakzinnige jongeren voor een dergelijke opleiding.

We hebben het zelf gezocht. Op het moment dat we onze studie kozen en de meewarige blikken van vader en moeder negeerden, hebben we bewust een onzeker bestaan omarmd.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen! Wie echt wil, schopt het ver met om het even welk diploma. Bart De Wever is doorgegroeid tot de absolute politieke elite van dit land en Peter Vandermeersch woog als hoofdredacteur van toonaangevende kranten op de politieke besluitvorming van twee landen. Beiden met een diploma geschiedenis, godbetert!

Wie in zijn opleiding ook een basisnotie statistiek heeft meegekregen, weet dat het hier uitzonderingen betreft. Het gemiddeld startersloon van de gediplomeerden waarover hier sprake ligt ergens tussen de 1.700 en de 2.200 euro. Dat is niet alleen een economische realiteit waar moeilijk mee te leven valt na jarenlange studie, de lonen geven ook aan dat het vaak om een uitvoerende job gaat. Veelal het soort job waar we helemaal niet voor opgeleid zijn en waarin (bijgevolg) ook helemaal niet door te groeien valt.

Als het om de arbeidsmarkt gaat, is er mijn inziens slechts één opdeling te rechtvaardigen. Al is er zelfs tussen die twee categorieën geen duimdikke lijn te trekken. Ten eerste zijn er de gevraagde profielen: de technische beroepen, de IT’ers, de commerciëlen, de boekhouders en de ingenieurs. Dus wanneer je bij een selectie- of interimbureau ziet staan ‘gevraagd: m/v met talent’ besef dan dat ze m/v’s vragen voor voorgaande beroepen. Wie zich als niet-gevraagd profiel toch aanmeldt, bereidt zich best voor op hoongelach. Ten tweede zijn er de ongevraagde profielen. Wie tot deze groep behoort kan twee dingen doen. Ofwel kan hij/zij één van de vijf gevraagde beroepen leren, ofwel moet hij/zij er zich bij neerleggen dat de private economische wereld geen cent om de m/v in kwestie geeft.

LEES OOK
Grace Blakeley / 18-08-2022

Energieleveranciers nationaliseren is enige antwoord op energiecrisis

Morrelen in de marge is met het oog op huidige en toekomstige crises onvoldoende volgens Grace Blakeley.
Energie hoogspanning
Annick Hus / 19-01-2022

Populaire maatregelen staan doortastend dierenbeleid in de weg

De ongecontroleerde handel in honden nam in coronatijden alleen maar toe.
Franse bulldog (Foto: Four Paws)
Karl van den Broeck / 14-12-2021

De rokende revolver in de hand van Bart De Wever

Het advies van de Raad van State over de Slachthuissite raakt het hart van de Antwerpse politiek.
de wever transparantie