Lokale politiek in Schilde: afscheid van alle ethiek


Van de Vlaming is geweten dat hij of zij gehecht is aan discretie op ten minste twee vlakken: bekend is onze geheimhouding wat betreft ontvangen salarissen en nog meer typerend is onze terughoudendheid om mee te delen op wie we gestemd hebben. De onverlaten die ons durven te vragen hoeveel we verdienen antwoorden we wijs dat we “genoeg” verdienen en zij die onze politieke voorkeur wensen te kennen, krijgen de boodschap dat we “op de goei” hebben gestemd.Welnu, tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen in het groene en rijke Schilde – ‘s-Gravenwezel geloofden 1977 van in totaal ongeveer 14.500 stemgerechtigden dat de uittredende burgemeester, voormalig Kamerlid Yolande Avontroodt (OpenVLD), voor hen “tot de goei” behoorde. De lijsttrekkers van de lokale N-VA en CD&V-afdeling behaalden zelfs samen 500 stemmen minder dan mevrouw Avontroodt. Tot zover de publiekelijk beschikbare feiten.

Twee bestuursakkoorden

Nu informatie van achter de schermen. De lokale N-VA-afdeling heeft maar liefst twee getekende bestuursakkoorden afgesloten met mevrouw Avontroodt. Eén akkoord dateert van voor de verkiezingen en werd getekend door Jan Jambon en de lokale N-VA lijsttrekker, de heer Dirk Bauwens. In weerwil van dit eerste akkoord en hoewel de N-VA en de lijst van mevrouw Avontroodt 62,5 procent van de kiezers overtuigden, besloot de heer Bauwens – daarbij de heer Jambon in zijn hemd zettend – om toch nog een akkoord te sluiten met de lokale CD&V. Toen echter bleek dat het lokale protest tegen deze gang van zaken te groot werd en na lovenswaardig ingrijpen van de heer Jambon en de zijnen, besloot de lokale N-VA-lijst om opnieuw in overleg te treden met mevrouw Avontroodt. Op die manier kwam op 17 oktober een tweede ondertekend akkoord tot stand.

Eind goed al goed voor mevrouw Avontroodt? Neen. Om de farce te vervolledigen werd de Schildenaar vervolgens getrakteerd op een triestig toneelstuk waarbij de lokale N-VA zich “verplicht zag” toch nog te kiezen voor oppositie omdat zij was overgegaan tot “dubbele boeking”. Slechts in geval van kennelijke onbestuurbaarheid van de Parel der Voorkempen zou de heer Bauwens zich opofferen door terug zijn plaats in te nemen in de arena. Via een een-tweetje met de CD&V werd deze onbestuurbaarheid reeds na enkele dagen geënsceneerd waardoor Bauwens zich opnieuw in het zadel kon hijsen als burgemeester.

Wangedrag

Would-be burgemeester Bauwens mag zich in de lange rij plaatsen van individuen die ertoe hebben bijgedragen dat de burger alle respect verliest voor de politiek

Ik weiger mij te schikken en te geloven dat het hier slechts fait divers van een lokaal belang betreffen die onze overpeinzing niet waard zijn. Er is veel meer aan de hand. Advocaten, bankiers en politici hebben de twijfelachtige eer zich te mogen rekenen tot die beroepscategorieën die niet zelden de afschuw van de burger weten te oogsten. Als naïeve twintiger ergert het mij dat er weliswaar stelling wordt ingenomen tegen onbehoorlijk handelen, maar dat men er schijnbaar niet in slaagt om er ook iets aan te doen. Zijn we zo ver gekomen dat we de perikelen in Schilde als een fait divers aanzien “omdat het ook elders gebeurt”? Verdient het kennelijk wangedrag van de heer Bauwens geen ernstige reactie (zie hiertoe de mogelijkheden geboden door artikel 71 Vlaams Gemeentedecreet)? De heer Bauwens, die zijn lokale lijst nochtans had samengesteld uit leden van het Davidsfonds en de parochiale vrouwenbeweging had beter moeten weten. Reeds in het Evangelie volgens Matteüs wordt immers uiting gegeven aan het belang van een gegeven woord: “Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee; wat u daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.” (Mattheüs 5:37).

De lokale N-VA lijsttrekker, veeleer een onbekende dan een nobele bankfiliaalhouder, heeft zich op amper enkele weken tijd al twee keer schuldig gemaakt aan een ernstige woordbreuk. Deze would-be burgemeester mag zich in de lange rij plaatsen van individuen die ertoe hebben bijgedragen dat de burger alle respect verliest voor de politiek. In dergelijke gevallen mag zwijgen geen optie zijn.


Over dit artikel

BronApache [https://www.apache.be]
TitelLokale politiek in Schilde: afscheid van alle ethiek
Auteur(s)Anthony Godroid
Permalinkhttps://www.apache.be/?p=32365
Gepubliceerd 14 november 2012 @ 14:48. Met update op 14 november 2012 @ 15:16
Opgevraagd14 augustus 2020 @ 23:05
Klik hier om te printen