De Morgen recycleert oud nieuws over Greenpeace en FN Herstal

30 januari 2012 Tom Cochez
Op 10 juli 1985 werd de Rainbow Warrior door de Franse veiligheidsdiensten tot zinken gebracht (Foto Greenpeace)
Op 10 juli 1985 werd de Rainbow Warrior door de Franse veiligheidsdiensten tot zinken gebracht (Foto Greenpeace)

Het bericht stond in De Morgen van 26 mei 2007 en citeert als bron het Amerikaanse tijdschrift Harper’s Magazine:

Louis-Pierre Dillais, de beambte van de Franse inlichtingendienst die in 1985 opdracht gaf tot het opblazen van het Greenpeaceschip Rainbow Warrior, is nu topman bij FN Herstal in de Verenigde Staten.

Greenpeace opeing De Morgen
Greenpeace opeing De Morgen

Uitwijzing

Het was Greenpeace zelf dat ergens eind 2006 had ontdekt dat Dillais was opgeklommen van terrorist tot directeur van het Amerikaans filiaal van FN Herstal. De milieuorganisatie vroeg prompt de uitwijzing van Dillais en startte er een hele campagne rond. De Morgen citeerde in 2007 Mark Floegel, intussen senior investigator bij Greenpeace US.

Wij denken dat de regering er hogere maatstaven op na moet houden wat de mensen betreft met wie ze zaken doet. Het is zo onoprecht om wapens te kopen van iemand die zelf erkend heeft dat hij een terrorist is. Hij heeft zijn rol in Opération Satanique (de codenaam voor de aanslag op het vlaggenschip van Greenpeace, TS) nooit ontkend.

Bijna vijf jaar later pakte De Morgen opnieuw uit met hetzelfde nieuws. De openingszin is zeer  gelijklopend met de openingszin in 2007:

Louis-Pierre Dillais, de beambte van de Franse inlichtingendienst die in 1985 opdracht gaf tot het opblazen van het Greenpeaceschip Rainbow Warrior, is nu topman bij FN Herstal in de Verenigde Staten.

 

Achteloze lezer

Vervolgens wordt het oude nieuws netjes opnieuw gebracht in een iets andere verpakking.

Mark Floegel, senior investigator bij Greenpeace International in Washington, is geschokt.

Het is onvoorstelbaar dat een regering, een publieke overheid, samenwerkt met een terrorist.

Voor de nietsvermoedende lezer komt het over alsof Mark Floegel nog aan het bekomen is van de shock. Ook al dateert die dan van vijf jaar geleden.

Vervolgens legt Floegel uit waarom Dillais een terrorist is om uiteindelijk te eindigen met de stelling dat ‘de Amerikaanse regering en de Waalse overheden geen banden zouden mogen onderhouden met die terrorist.’

Het artikel vervolgt:

vorige maand heeft Greenpeace in een brief aan de Amerikaanse immigratiedienst om de uitwijzing van Dillais uit de VS gevraagd

Ook hier lijkt het voor de achteloze lezer alsof het om nieuws gaat. Het woordje ‘opnieuw’ is echter weggelaten. Greenpeace voert al vijf jaar campagne en stuurde daarbij al meermaals brieven aan de Amerikaanse immigratiedienst.

Het enige ‘nieuws’ in de hele zaak is dat het nieuwe Greenpeace schip, Rainbow Warrior aanmeert in de VS. De kapitein van dat schip is Peter Willocox en die man stond ook aan het hoofd van de Rainbow Warrior ten tijde van de aanslag. Voor Greenpeace US een reden om de vraag tot uitlevering nogmaals in te dienen.

Winnaar

Als het nieuws geen nieuws is, waarom duikt het dan, inclusief een fors standpunt op pagina 2 opnieuw op in De Morgen? Deze keer zelfs op de voorpagina? Is het een gevolg van een krappe personeelsbezetting in de nasleep van de feestdagen of heeft iemand belang bij het verhaal?

Bij de meest objectieve ‘winnaar’ van het verhaal – Greenpeace- weten ze alleszins van niets. “Eerlijk gezegd vielen we zowat van onze stoel van verbazing toen we het lazen”, klinkt het bij Greenpeace Belgium. “We hebben alleszins geen persbericht of iets anders in die zin rondgestuurd. Onze marketing richt zich momenteel minder op het ‘peace’ gedeelte. Misschien moet je eens horen bij onze Amerikaanse collega’s. Daar zijn zeker nog meer mensen die actief met het ‘peace’ aspect bezig zijn.”

Op 10 juli 1985 werd de Rainbow Warrior door de Franse veiligheidsdiensten tot zinken gebracht (Foto Greenpeace)
Op 10 juli 1985 werd de Rainbow Warrior door de Franse veiligheidsdiensten tot zinken gebracht (Foto Greenpeace)

Communautair

Mark Floegel, de senior investigator  van Greenpeace die zowel deze keer als vijf jaar terug geciteerd wordt, begrijpt het zelf ook niet helemaal. Hij is, zo zegt hij inderdaad gecontacteerd door De Morgen:

Er is wel degelijk recent nieuws over mijnheer Dillais in de Verenigde Staten , maar ik betwijfel of dat nieuws de aanleiding was voor het telefoontje van De Morgen. Het nieuws is dat we onze aanvraag tot uitwijzing van mijnheer DIllais hebben hernieuwd naar aanleiding van de aankomst van de Rainbow Warrior in de Verenigde Staten. Ik denk echter niet dat die feiten aan de bron liggen van de interesse van De Morgen in het verhaal. Ik weet het niet helemaal zeker maar Belgische vrienden vermoeden dat de Vlaams-Waalse tegenstellingen in België aan de basis liggen.

Afgaand op het tweede deel van het artikel in De Morgen en het bijhorende standpunt lijkt die veronderstelling aannemelijk. Behalve Greenpeace zelf heeft immers ook iedereen die graag wijst op de hypocriete houding van de PS in het FN Herstal dossier baat bij het opnieuw lanceren van een oud verhaal.

Breekijzer

Het artikel en het standpunt wijzen ook in die richting. Na het hernemen van het ‘nieuws’ zoemt het artikel verderop in op de werking van FN Herstal als Waals overheidsbedrijf en op de rol van bevoegd minister Jean-Claude Marcourt (PS) bij de aanwerving van Dillais. Het artikel sluit af met de vaststelling van mogelijke communautaire dimensies aan het verhaal:

Open Vld-senator Nele Lijnen vroeg dinsdag om een herfederalisering van de bevoegdheid (wapenexport). Ze verwijt Waals minister-president Rudy Demotte (PS) inconsequent gedrag.

Op pagina twee volgt dan een standpunt waarin (terecht) de hypocrisie achter het Waalse wapenbedrijf aan de kaak wordt gesteld. Het vreemde is dat daarvoor onbestaand ‘nieuws’ als breekijzer wordt gebruikt. Net zoals in het artikel zelf wordt het ook in het standpunt voorgesteld alsof Greenpeace US nog natrilt van het breaking news:

Het consequent toepassen van de Brechtiaanse boutade Erst das Fressen, und dann die Moral wordt vandaag nog maar eens aangetoond, nu blijkt dat een van de Amerikaanse FN-filialen geleid wordt door een zekere Louis-Pierre Dillais … Bij Greenpeace in Washington zijn ze begrijpelijkerwijze meer dan geschokt.

Wel, bij Greenpeace in Washington zijn ze niet geschokt. Toch niet meer dan ze vijf jaar geleden al waren.

Waalse socialisme

Het standpunt sluit af met een zware uithaal aan het adres van de PS.

Als je daar je eigen sociaaldemocratische en zelfs puur democratische principes voor moet verloochenen, is het wel heel erg gesteld met het Waalse socialisme.

Is De Morgen gewoon haar eigen nieuws vergeten, pompt ze heel of half bewust oud nieuws op in tijden van schaarste, wordt de krant op een dwaalspoor gebracht of gewoon gebruikt door haar eigen bronnen of speelt er toch iets anders? Apache legde de vraag voor aan De Morgen

Voor het  luik ‘mediakritiek’ van onze journalistieke website Apache proberen we reconstructies van ‘nieuws’ te maken. Te kijken welke belangen er achter welk nieuws schuilgaan. Een van de artikels waar we mee bezig zijn, is het verhaal ‘Directeur van FN leidde aanval op Greenpeace schip’. Het verhaal over Dillais werd al in 2007 geschreven. Onze vraag is waarom dit verhaal plots opnieuw boven komt drijven, op pagina één terechtkomt en een standpunt meekrijgt. Werd het nieuws bewust gerecycleerd, gaat het om een vergetelheid, werd er gespind door Greenpeace of door een politieke partij die belang heeft bij het discrediteren van de PS in het dossier FN Herstal? Vanzelfsprekend willen we niet naar de bronnen vragen, wel willen we graag in de mate van het mogelijke en met respect voor het bronnengeheim uw versie horen van hoe het nieuws tot stand is gekomen.

Onze vraag werd niet beantwoord. De krant ziet naar eigen zeggen 'niet het nut in om uitleg te geven over onze bronnen'.

Dit artikel kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid.
LEES OOK