Preventieve censuur kan niet, zelfs niet bij schandaalkranten

2

Het Europees Mensenrechtenhof heeft in een recent arrest duidelijk gemaakt dat de bescherming van de privacy niet impliceert dat de media verplicht zijn om elk bericht dat gevoelige informatie over het privéleven bevat, eerst aan de betrokkenen voor te leggen. Ook als dat medium een Britse schandaalkrant is.

Max Mosley stapte naar het  Europees Hof met de vraag tot preventieve censuur (Foto Mr. Hamid)

Max Mosley stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met de vraag tot preventieve censuur (Foto Mr. Hamid)

Max Mosley, de voormalige voorzitter van de internationale automobielfederatie, werd in 2008 in opspraak gebracht door News of the World, de ondertussen zelf aan schandalen ten onder gegane Britse zondagskrant van Rupert Murdoch. Likkebaardend pakte de krant uit met het bericht dat Mosley had deelgenomen aan een sadomasochistische orgie met vijf prostituees. Op de website werd het bericht geïllustreerd met foto’s en videofragmenten. Uit de ‘uniformen’ die de prostituees droegen en het feit dat Mosley hen in het Duits toesprak, moest volgens de krant blijken dat het seksfeestje een “misselijkmakend nazistisch trekje” had. Een meer dan pittig detail, als men weet dat de vader van Max, sir Oswald Mosley, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog de leider was van een Britse fascistische partij.

Nazi-tijd

Via een kortgedingprocedure slaagde Mosley er niet in om de krant een verbod op te leggen nog langer over deze zaak te publiceren en te verplichten de foto’s van de website te verwijderen. Ten gronde kreeg Mosley wel gelijk. De Britse rechters oordeelden dat de berichtgeving neerkwam op een flagrante schending van het recht op privacy. De gerapporteerde feiten hadden niks te maken met de professionele activiteiten van Mosley en de link naar de nazi-tijd sloeg helemaal nergens op. News of the World werd veroordeeld tot een schadevergoeding en de betaling van de proceskosten, in totaal bijna 500.000 pond.

News of the World pakte in 2008 uit met het bericht dat Max Mosley, de voormalige voorzitter van de internationale automobielfederatie, had deelgenomen aan een sadomasochistische orgie met vijf prostituees.

Nog was Mosley niet tevreden. Hij trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg, aanvoerend dat de krant hem vooraf had moeten contacteren zodat hij effectief via kort geding had kunnen voorkomen dat het bericht zou worden gepubliceerd. Het Hof heeft Mosley niet gevolgd. Volgens professor mediarecht Dirk Voorhoof (UGent) “plaatst het EHRM de problematiek of er al dan niet een algemene plicht tot voorafgaande melding moet zijn in het ruimere kader van de botsing van het grondrecht op privacy met het recht van de media of expressievrijheid.”

Belangrijke boodschap

“Het Hof wijst op een aantal bestaande mechanismen om de privacybescherming door de media tegemoet te komen”, stelt Voorhoof, “zoals zelfregulering in de pers, civiele procedures of soms en uitzonderlijk ook via een maatregel in kort geding. Of daarbovenop aan de media de verplichting moet worden opgelegd om elk artikel dat privacygevoelige informatie bevat bij de betrokkenen vooraf aan te melden, opdat die dan in staat zouden zijn via kort geding de publicatie of uitzending tegen te houden, gaat het Hof evenwel te ver.”

Volgens Voorhoof bevat het arrest een belangrijke boodschap voor alle media in Europa: met het recht op privacy kan maar beter omzichtig worden omgesprongen. “Het is duidelijk dat bepaalde sensationele berichtgeving over het privéleven van personen niet op veel bescherming van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan rekenen. Maar het Hof wil tegelijk ook de ernstige journalistiek, die belangrijke feiten en toestanden onder de aandacht van het publiek brengt, niet (verder) in gevaar brengen en de betrokken politici, bedrijfsleiders of andere publieke personen niet de kans geven om preventief, censurerend bepaalde lastige berichtgeving via de rechter te laten verbieden.”

Auteur: Redactie Apache

Apache is gegroeid uit De Werktitel, de eerste Vlaamse blog geschreven door professionele journalisten. De Werktitel zag op 14 oktober 2009 het levenslicht, Apache nam op 24 februari 2010 zijn plaats in. Maar het werk startte al in het voorjaar van 2009, toen een aantal journalisten de koppen bij elkaar staken en beslisten om zich in een avontuur te storten. Omdat degelijke, ongebonden journalistiek nodig is.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid