Staatsveiligheid: 'Wij luisterden af tijdens Koude Oorlog'

1 juli 2011 Bram Souffreau
Tijdens de Koude Oorlog gebruikte de Staatsveiligheid al afluistertechnieken. (Foto Veiligheid van de Staat)
Tijdens de Koude Oorlog gebruikte de Staatsveiligheid al afluistertechnieken. (Foto Veiligheid van de Staat)
Tijdens de Koude Oorlog gebruikte de Staatsveiligheid al afluistertechnieken. (Foto Veiligheid van de Staat)
Tijdens de Koude Oorlog gebruikte de Staatsveiligheid al afluistertechnieken. (Foto Veiligheid van de Staat)

De bron is een vroegere topman van de Belgische Staatsveiligheid die zich in het artikel Mr. X laat noemen. Hij heeft 40 jaar ervaring en ging in 2009 met pensioen. Hij beëindigde zijn carrière als directeur operaties.

Afluisteren

De Belgische Staatsveiligheid mag in principe pas sinds 1 september 2010 telefoons afluisteren, afluisterapparatuur plaatsen en andere bijzondere inlichtingemethodes toepassen. Maar nu blijkt dat de inlichtingendienst dat in het verleden ook al heeft gedaan. Uit onderzoek van Clerix van de archiefdocumenten van de voormalige geheime diensten van het Warschaupact is gebleken dat de Staatsveiligheid tijdens de Koude Oorlog al bijzondere inlichtingenmethodes inzette.

"De Tsjechoslowaakse geheime dienst beweerde dat wij hun telefoons afluisterden en zelfs inbraken om microfoons te verbergen", zegt Mr. X aan Clerix. "Voor landen zoals Tsjechoslowakije was het gebruik van dat soort inlichtingenmethoden de normaalste zaak. En dus gingen ze ervan uit wij dat ook zo deden", zegt Mr. X.

"Daarmee beweer ik niet dat wij die middelen niet hebben ingezet", gaat hij verder. "Het was niet verboden. Tot de invoering van de wet op de inlichtingendiensten in 1998 was er een juridisch vacuüm. Dat betekent niet dat we zomaar konden doen wat we wilden. Maar inderdaad, in sommige contexten is het wel gebeurd, ja."

In de wereld van de geheime diensten was het een publiek geheim dat de Staatsveiligheid wel degelijk al langer bijzondere inlichtingenmethoden inzette. Het is echter de eerste keer dat de dienst dit officieel erkend.

[mo]

LEES OOK