Apache start (*)nvdr

17 januari 2011 Redactie Apache
De subwebsite (*)nvdr
De subwebsite (*)nvdr
De subwebsite (*)nvdr
De subwebsite (*)nvdr

Misschien stelt u zich die vraag ook wel eens. Staat een stuk in de krant omdat het nieuws brengt? Omdat het beschrijft wat er gebeurd is de afgelopen dag of week? Omdat het maatschappelijk relevant is en dus een krantenkop waard? Of staat het stuk er omdat iemand daar belang bij heeft. Omdat iemand aan de touwtjes getrokken heeft. Kortom, een PR-bureau, een minister, een politieke partij, een belangenvereniging of de krant zelf die probeert munt te slaan uit het nieuws.

Vanaf vandaag stelt Apache geregeld de vraag: kop of munt? Is het nieuws een kop waard of probeert iemand er munt uit te slaan? De focus zal daarbij op de dagbladen liggen, maar we volgen ook aandachtig het nieuwsaanbod in weekbladen, op televisie en op internet.

Opinie

Wat u op (*)nvdr leest, is de opinie van de redacteur of medewerker van Apache, maar na publicatie vragen we ook expliciet aan de auteur van het stuk waarop onze analyse betrekking heeft, of aan de verantwoordelijke voor publicatie om zijn of haar mening. Voor die reactie zal telkens prominent ruimte worden vrijgehouden. Daaronder krijgen ook onze lezers de kans om commentaren te posten.

Naast de kritische analyses brengt (*)nvdr de komende maanden ook boekbesprekingen, interviews en informatie over nieuwe mediatechnologieën. We geven ook duiding bij alles wat te maken heeft met de economische aspecten van media.

Geen schandpaal

Met (*)nvdr hoopt Apache het debat dat naar aanleiding van Nick Davies’ Flat Earth News ook mondjesmaat in Vlaanderen werd gevoerd opnieuw aan te scherpen. De meta-analyses zijn intussen voldoende gemaakt. We vinden het tijd om concreet te kijken wat goed en wat minder goed loopt.

We beseffen terdege dat deze oefening ons niet overal in dank zal worden afgenomen, maar we zijn er nog meer van overtuigd dat ze zinvol en nodig is. Het is allerminst de bedoeling om collega’s van andere media aan de schandpaal te nagelen. We beseffen dat het individuele journalisten vaak heel moeilijk tot onmogelijk wordt gemaakt om te weigeren een bepaald artikel te schrijven, zelfs met de gewijzigde journalistieke code. Daarom kijken we naar het artikel, niet naar de auteur ervan.

We zijn er ons ook van bewust dat heel wat journalisten op alle redacties in dit land doorlopend strijden voor meer journalistieke reflectie en minder commerciële afwegingen in de krant, op televisie en op het net. Nogmaals: (*)nvdr viseert geen individuen, integendeel. We hopen net, door op regelmatige basis onze analyses te brengen, collega-journalisten op hun redacties te wapenen met argumenten in hun strijd tegen de overcommercialisering van het medium waar ze voor werken.

Dog doesn’t eat dog

Om die oefening tot een succes te maken, is ook uw bijdrage aan de discussie die hopelijk kan ontstaat van groot belang. Mediakritische artikels op Apache leidden het voorbije jaar alleszins vaak tot pittige discussies. We hopen op meer van hetzelfde.

Gaat Apache nu dagelijks het wijsvingertje heffen? Door (*)nvdr als een discussieforum te presenteren, willen we in de mate van het mogelijke aan die voor de hand liggende kritiek tegemoetkomen. Maar het is inherent aan de oefening dat we goede en slechte punten zullen uitdelen, duwen waar het pijn doet en soms zout in de wonde zullen strooien. Niet gratuit maar met argumenten die als eerste doel hebben het debat nieuw leven in te blazen.

Het is nu eenmaal eigen aan de media om te zeggen wat goed en wat slecht gaat. Alleen maakt de media die oefening over alles en iedereen, behalve over zichzelf. ‘Dog doesn’t eat dog’, schreef Davis in Flat Earth News. Op enkele voorzichtige pogingen na, gaat die stelling vandaag nog steeds op voor de Vlaamse media. Er mag al eens een kritisch essay verschijnen, er wordt geëxperimenteerd met een ombudsman, er verschijnen interessante boeken en er is de site mediakritiek.be, maar wezenlijk veranderde er het voorbije jaar nauwelijks iets. Integendeel, het lijkt erop dat de reguliere media de discussie liever vandaag nog dan morgen willen afsluiten.

Verstikkend evenwicht

Dat mediakritiek in Vlaanderen niet van de grond komt en al lijkt te zijn begraven nog voor het goed en wel is geboren, maakt dat de grote mediagroepen in ons land vandaag in belangrijke mate ontsnappen aan de controle door de vierde macht. De koek lijkt verdeeld en de gewapende vrede zorgt voor een, vanuit democratisch oogpunt, verstikkend evenwicht. Net omdat er in de reguliere media niet of nauwelijks wordt bericht over mediabelangen, meent Apache dat daar een deel van haar taak en opdracht ligt. Met (*)nvdr hopen we ons steentje in de rivier te verleggen.

Omdat we er tevens van overtuigd zijn dat het belangrijk is om dat steentje zo dicht mogelijk bij de bron van de rivier te verleggen, richt (*)nvdr zich in het bijzonder op studenten, in het secundair onderwijs, aan hogescholen en aan universiteiten. Apache zal voor (*)nvdr een projectsubsidie van 20.000 euro van Vlaams minister voor Media Ingrid Lieten ontvangen. Dat bedrag is onvoldoende om de hele werking een jaar lang te dragen. De komende weken gaan we op zoek naar bijkomende steun, maar de projectsubsidie biedt ons alvast de gelegenheid om een eerste aanzet te geven om het mediadebat in dit landsgedeelte opnieuw aan te zwengelen.

LEES OOK