Vliegen of buitenvliegen

8 december 2010 Redactie Apache
Tom Lievens
Tom Lievens.
Tom Lievens
Tom Lievens.

En toen werden ze met zijn allen ziek op hetzelfde moment. Vrijdagnamiddag. De controletorens op de Spaanse vliegvelden liepen leeg en de in de lucht hangende vliegtuigen werden omgeleid. De stalen vogels die aan grond stonden, bleven daar ook.

Vrijdagavond begon 'el puente de la constitución', het verlengde weekend waarin men de Spaanse grondwet viert. Vijf dagen vakantie die heel veel Spanjaarden benutten om familie of vrienden te bezoeken of een minireisje te maken.

Rond negen uur 's avonds vloog er geen enkel vliegtuig meer in het Spaanse luchtruim, wat leidde tot een enorme chaos op de overbevolkte vliegvelden. De vakbond van de verkeersleiders probeerde de meubelen te redden door te verklaren dat dit geen staking was. Diezelfde vakbond was niet eens op de hoogte van wat hun leden hadden bekokstoofd.

Sinds februari zijn de luchtverkeersleiders een machtsstrijd aangegaan met de regering. De regering wil het monopolie doorbreken dat de 2.200 luchtverkeersleiders hebben in Spanje. Hun lonen schommelen rond de 200.000 euro per jaar, drie à vier keer meer dan hun Europese collega's. Ze nemen zelf de examens af van nieuwkomers, wat leidt tot heel veel vriendjespolitiek. Van het privatiseren van hun dienst willen ze niets weten.

Vanaf heden kan de staat diensten die onontbeerlijk zijn voor het functioneren van het land onder de militaire wet zetten en de staat van paraatheid en alarm afkondigen

Donderdag keurde de Spaanse regering een wet goed die bepaalde diensten onder de militaire wet kan stellen in geval van in gebreke blijven. Die wet zou vrijdagavond om halftien in voege treden. Vanaf heden kan de staat diensten die onontbeerlijk zijn voor het functioneren van het land onder de militaire wet zetten en de staat van paraatheid en alarm afkondigen. De luchtverkeersleiders moeten gedacht hebben: dat willen we nog wel eens zien. En of ze het zagen.

Zaterdagnacht kondigde Spaanse regering de staat van paaratheid en alarm af en stuurde 170 militairen naar de controletorens, alwaar de luchtverkeersleiders verplicht werden hun taak te vervullen. Bij weigering werden ze genoteerd als opruiers en zouden ze als dusdanig berecht worden.

Het is de eerste keer sinds de democratie weer hersteld is in Spanje dat dergelijke maatregelen genomen worden. Diegenen die vrijdagnamiddag als leiders van deze wilde actie beschouwd werden, hebben sowieso een rechtszaak aan hun broek voor opruiing. Voorbeelden zullen gesteld worden, daar bestaat geen twijfel over.

Nog nooit zag ik zoveel eenheid onder de Spaanse bevolking over dit thema. Staken is een recht, maar dit was er mijlenver over, volgens iedereen. Dat 2.200 mensen een land kunnen gijzelen, kan niet. Het monopolie van de verkeersleiders lijkt doorbroken en zal de volgende dertig dagen grondige wijzigingen ondergaan.

Het is de eerste keer dat ik niet weet wat te denken. Het motto vrijheid draag ik hoog in mijn vaandel en dus zou ik niet akkoord mogen gaan met militaire inmenging. Maar in deze zaak kan ik de beslissing van de regering wel begrijpen.

Tom Lievens

LEES OOK
Tom Lievens / 28-07-2011

Ocharme

Het Vlaams Belang voelt zich na het drama in Noorwegen geviseerd en voelt zich daar niet zo lekker bij. Ze proberen zoveel mogelijk afstand te nemen van de blonde Noor Anders…
fdewinter
Tom Lievens / 07-07-2011

Klikkerdeklikkerdeklik

“Verklik je rokende medemens”, vraagt de FOD Volksgezondheid aan cafébezoekers. “Compleet absurd,” is het antwoord van columnist Tom Lievens, en hij doet er nog een schepje…
De kliklijn voor rokende cafébezoekers: een nuttige of eerder stalinistische maatregel? (Foto Marco Raaphorst)
Tom Lievens / 15-06-2011

De gifbeker

Euthanasie blijft een heikel thema, stelt columnist Tom Lievens vast. 'Het trieste van deze problematiek is dat diegene die de lange, meestal pijnlijke weg, verkiest, zonder meer…
De dood van Hugo Claus, hier geportretteerd door Stephan Vanfleteren, toonde dat er bij euthanasie twee fanatieke kampen zijn. (Foto Bart Van Damme)