Malaise bij zakenbladen van Roularta

1

Met An Goovaerts vertrekt bij het zakenblad Trends straks de vijfde hoofdredacteur in ongeveer evenveel jaren tijd. Haar vertrek is een uiting van de aanslepende malaise die vooral de zakenbladen van uitgeverij Roularta treft en die volgens insiders nauw samenhangt met de generatiewissel aan de top van het nog steeds op familiale leest geschoeide mediabedrijf.

Door Tom Cochez

Hoofdredacteurs lijken het bij Trends maar met moeite een jaar vol te kunnen houden. Wat is er aan de hand?

Wat loopt er verkeerd bij Roularta? De voorbije jaren trokken heel wat kaderleden de deur achter zich dicht. Vorig jaar stapte in dezelfde week zowel Hans Maertens, directeur magazines, als Alain Deneef, verantwoordelijk voor de zakelijke bladen Trends, Cash, Trends/Tendances, Bizz en Moneytalk, op. Eerder trok ook al Dirk Vandekerckhove, uitgeefdirecteur magazines, de deur achter zich dicht.

Door de strot geramd

Het lijstje hoofdredacteurs dat de voorbije jaren de revue passeerde in de zakelijke bladen van Roularta is nog een heel eind langer en groeide vorige week opnieuw aan: An Goovaerts zegt bij Trends haar hoofdredacteurschap op en ook de hoofdredacteur van Moneytalk, Steven Vandenbroeke, stapt op. Parallel komt er een herschikking van de verschillende bladen: Bizz verdwijnt als maandblad en wordt een ‘rubriek’ in Trends. Cash, dat eerder al een vergelijkbaar parcours als Bizz aflegde, verdwijnt op zijn beurt uit Trends en wordt een onderdeel van Moneytalk, maar ook dat blad verdwijnt als afzonderlijke uitgave en komt als supplement bij Trends te zitten.

“De uitgever heeft het model van L’Expension (Franse zakenblad dat Roularta vorig jaar overnam, ToC) door de strot geramd”, zegt een ingewijde. “An Goovaerts zag dat om evidente reden niet zitten en heeft haar conclusies getrokken. Net zoals verschillende andere hoofdredacteurs en medewerkers van de andere zakenbladen overigens.”

Redactionele onafhankelijkheid

De kern van het probleem zou bij de generatiewissel aan de top van het bedrijf zitten. “Bij Roularta wordt het stilaan ondoenbaar om als hoofdredacteur nog tussen de uitgever en de redactie te staan. Alles wordt top-down opgelegd en doorgedrukt. Voor buffer spelen kan niet meer. Enkel Knack, met Rik Van Cauwelaert aan het roer, ontsnapt nog aan die evolutie.”

In november vorig jaar verscheen in De Standaard een artikel met als titel ‘De duiventil van mijnheer Rik’. Het artikel kwam er kort na het ontslag van Hans Maertens en Alain Deneef en zocht de oorzaak voor de malaise bij de generatiewissel aan de top van het bedrijf. Vooral de dochter van uitgever Rik De Nolf, momenteel directeur human resources, en schoonzoon Xavier Bouckaert, chief operational officer, zouden onvoldoende voeling hebben met de verschillende redacties en het niet te nauw nemen met de redactionele onafhankelijkheid.

Verkeerd

In een reactie weet Rik De Nolf de talrijke ontslagen aan een samenloop van omstandigheden: “De normale, leeftijdsgebonden aflossing van de wacht, mensen die elders een interessante aanbieding krijgen, maar ook de noodzakelijke bijsturing van de organisatie in economisch moeilijke tijden.” Zakenbladen en kranten lijken inderdaad, meer nog dan andere media, gevoelig aan de economische conjunctuur, maar of de hele carrousel daarmee verklaard kan worden, is twijfelachtig.

“Dat artikel gaf goed weer wat er verkeerd liep”, klinkt het. “Maar het voorbije jaar is de greep vanuit de familie op de redactionele inhoud verder versterkt. De spanningen zijn groter geworden. Zelfs in die mate dat het ook buiten Roularta een issue wordt. Het is nog maar de vraag of ze, zeker voor de zakenbladen, in de toekomst nog getalenteerde mensen zullen kunnen aantrekken.”

Auteur: Tom Cochez

Licentiaat criminologie. Werkte van 1997 tot 2008 voor De Morgen. Hij volgde er vooral gezondheidszorg, sociale zaken en milieu en verdiepte zich in de politieke partijen Vlaams Belang en Groen. In 2008 koos hij ervoor om opnieuw op freelance basis te werken onder meer ook voor Knack en Humo. Een jaar later stond hij mee aan de wieg van De Werktitel, het latere Apache.be. Vandaag werkt hij als redacteur.

Word lid

Word jij lid van Apache? Lees direct verder en steun onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Nu al vanaf 6,25 euro per maand.


Ja, ik word lid