CIM-cijfers, appelen en citroenen

16 september 2010 Tom Cochez
Appels & citroenen
De CIM- cijfers van vorig jaar en dit jaar laten zich vergelijken als appels en citroenen. (Foto Elkit)
Appels & citroenen
De CIM- cijfers van vorig jaar en dit jaar laten zich vergelijken als appels en citroenen. (Foto Elkit)

Op de website van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) kun je moeilijk langs de waarschuwing van de voorzitter van de Technische Commissie heen. Onder het kopje ‘Pers: methodologische wijziging!’ staat, na de uitleg over hoe de nieuwe meting gebeurt, een niet mis te verstane mededeling, specifiek gericht aan de pers: “Met deze wijzigingen is een nieuwe norm gezet voor het meten van het bereik van de geschreven pers. Dit betekent een breuk met het verleden. De cijfers voor 2010 kunnen bijgevolg niet zomaar vergeleken worden met die van vroegere edities. De voorzitter van de Technische Commissie vraagt daarom om u, bij vergelijking met vorige publicaties, te beperken tot de evolutie in de ranking van titels.”

Pret

Anders gezegd: de cijfers kunnen niet vergeleken worden met eerdere metingen. Het is onmogelijk om te zeggen of het leesbereik het afgelopen jaar gedaald of gestegen is. De absolute cijfers laten enkel toe om een ranking te maken.

Die expliciete oproep lijkt de pret niet te kunnen drukken. "Het Laatste Nieuws groter dan ooit", juicht die krant, met daarbij een kolommetje met de procentuele stijgingen en dalingen van de andere titels. Op de kop van Het Nieuwsblad, ‘Een miljoen lezers voor Het Nieuwsblad’, valt naar de letter weinig af te dingen, maar binnenin klinkt het ook daar: “Uit de nieuwe officiële CIM-cijfers blijkt dat we het voorbije jaar dagelijks bijna honderdduizend lezers meer bereiken dan het jaar ervoor.” Over de nieuwe meting wordt in Het Nieuwsblad met geen woord gerept.

Ook Het Belang van Limburg – ‘Uw krant telt 11 procent meer lezers’ – trekt zich geen moer aan van de expliciete melding dat elke vergelijking met eerder metingen uit den boze is. Ook die krant vergelijkt appelen met citroenen en rept met geen woord over de nieuwe methodologie.

Uitgebalanceerd verhaal

Maar niet enkel de populaire kranten slaan de bal mis. Ook De Standaard waagt zich aan vergelijking. "De Standaard blijft groeien", schrijft de krant. Ze bespeurt zowaar een ‘lichte, maar significante stijging’ omdat de andere kwaliteitskranten verlies lijden. De Morgen focust op de groei van de Vlaamse krantenmarkt, die "met 5,7 procent groeit", en geeft een lijstje met stijgers en dalers zonder te vermelden dat er een gewijzigde meetmethode werd gehanteerd.

Alleen De Tijd brengt een min of meer uitgebalanceerd verhaal. Die krant meldt als enige in de inleiding dat er voortaan anders wordt gemeten.

LEES OOK