Middenveld speelt grote rol in 'De Wereld Morgen'

27 februari 2010 Bram Souffreau
Het logo van De Wereld Morgen
Het logo van De Wereld Morgen

Door Bram Souffreau

Het logo van De Wereld Morgen
Het logo van 'De Wereld Morgen'.

De Wereld Morgen, dat oorspronkelijk Ons Nieuws zou heten, geeft de burgerjournalistieke aanpak van Indymedia.be niet op, maar legt sterker de nadruk op de partnerships met het middenveld. Vakbonden, culturele instellingen, de Noord-Zuidbeweging, vredesgroeperingen, sociale organisaties en enkele lokale verenigingen hebben hun steun voor het initiatief uitgedrukt. De bekendste namen zijn de drie grote vakbonden, 11.11.11, Oxfam, Vredeseilanden en Attac.

Geen nostalgie

Hoewel de sociale beweging een grote rol speelt in De Wereld Morgen ontkennen de initiatiefnemers nostalgie te hebben naar een verzuilde mediamaatschappij. "We gaan niet teruggrijpen naar de tijd van toen", zegt Soete. "Maar we stellen vandaag wel vast dat alle media vermarkt zijn, dat het commerciële bedrijven zijn die zelden oog hebben voor de sociale beweging."

"We moeten de media daarom weer toe-eigenen", vertaalt Ann Demeulemeester van de Verenigde Verenigingen de boodschap van De Wereld Morgen. "Media zijn veel te waardevol om aan de markt te worden overgelaten." ACW-voorzitter Luc Cortebeeck noemt 'goed informeren' de hoofdtaak van de media. "Maar dat gebeurt niet", stelt hij vast. "Onze standpunten komen minder en minder aan bod en daarom is het goed dat De Wereld Morgen er is."

Drie centrale vragen

In de berichtgeving van De Wereld Morgen staan drie vragen centraal:

  • Hoe is onze wereld er aan toe, van lokaal tot globaal?
  • Waar moet het naartoe met onze wereld?
  • Hoe geraken we daar?

Han Soete: 'Naast informeren en duiden willen we ook een zoektocht starten naar waar het met onze wereld naartoe moet'

"Naast informeren en duiden willen we ook een zoektocht starten naar waar het met onze wereld naartoe moet; en de economische en politieke spelers bevragen", zegt Soete. Zowel de tewerkgestelde reporters van De Wereld Morgen, de verenigingen als de individuele burgers kunnen via de webpublicatie een antwoord zoeken. Het burgerjournalistieke aspect blijft en zal door de Verenigde Verenigingen worden versterkt. Vandaag telt De Wereld Morgen al 150 regelmatige medewerkers. Dat zal uitbreiden en ook verenigingen zullen worden aangesproken.

De Wereld Morgen mag ook rekenen op de steun van een aantal inhoudelijke partners, waaronder Marxistische Studies, Vrede, Linx+, Argus en StampMedia.

Hoewel de kernredactie de uiteindelijke beslissingen neemt, gaan Soete en Barrez prat op de afwezigheid van hiërarchie. "We hebben geen managers, geen directeur, geen aandeelhouder, geen dividenden, geen bonussen,... zelfs geen hoofdredacteur", schetst Soete het plaatje. "We willen de betrokkenen zelf aan het woord laten. De Wereld Morgen is een emancipatorisch project, ook voor ons mediamaker, met een brede groep vrijwilligers."

Ambitieus

Han Soete: 'We hebben geen managers, geen directeur, geen aandeelhouder, geen dividenden, geen bonussen,... zelfs geen hoofdredacteur'

De ambitites van de nieuwe titel zijn groot. Elke dag zal de voorpagina volledig worden vernieuwd. Het aantal medewerkers moet worden uitgebreid. Ook wil De Wereld Morgen een breder publiek bereiken. Soete en Barrez geven zich drie jaar de tijd om de ambities waar te maken.

Qua financiering steunt De Wereld Morgen onder andere op bijdrages van lezers en sympathisanten. "Media op het internet worden vaak als 'gratis' omschreven, maar dat klopt niet", zegt Soete. "Internetmedia kosten ook geld." Andere inkomstenbronnen zijn subsidies, advertenties – "we hebben een zwarte lijst van adverteerders" –, een webshop en de partners die voor hun financiële inbreng advertenties in ruil krijgen.

"Door met veel partners samen te werken, kunnen we aan een onafhankelijk medium werken. Maar ook en vooral aan een betrokken medium", besluit Soete.

LEES OOK