De magere erfenis van het progressief Vlaams-nationalisme

Geert Lambert, een van de weinigen die nog toekomst ziet in een progressieve Vlaams-nationalistische partij (Foto Danny Gys - Reporters)

‘Meer Vlaanderen!’ Het was ooit de leuze die progressief en conservatief binnen de Volksunie broederlijk verbond. Vandaag, goed tien jaar na de boedelscheiding, kleurt de rechts-conservatieve tak eenzijdig het communautair debat. Hoe kijken progressieve Vlaams nationalisten naar die rechtse claim op hun politiek fundament? Apache sprak met progressieve Vlaams-nationalistische tenoren zoals Bert Anciaux, Ludo Abicht, Patrik Vankrunkelsven, Bart Staes en Geert Lambert.

Dossier Cryo-Save (3): Een lobbymachine tot in het Vaticaan

(Foto: Catholic Church)

Een gebouw op het wetenschapspark en uitstekende relaties met de Universiteit Antwerpen. Een symbolisch applaus van Kris Peeters en Annemie Turtelboom bij de openingsplechtigheid in 2009. Samenwerking met een ziekenhuis van het Vaticaan in Rome. Europees onderzoeksgeld en samenwerkingsverbanden onder patronage van de voorzitter van het Europees Parlement. Cryo-Save rekent op een geoliede lobbymachine en de welwillendheid waarmee het Vaticaan kijkt naar alternatieven voor embryonaal stamcelonderzoek.

Voor de goede Orde: het geld van de Orde

(Illustratie Koen Huybreghts)

Vorige week werden vijf artsen van Geneeskunde voor het Volk veroordeeld tot het betalen van hun lidgeld aan de Orde van Geneesheren. Voert de Orde vooral een symboolstrijd of heeft ze het lidgeld echt nodig? Apache kon de geconsolideerde jaarrekening inkijken en stelt vast dat de Orde jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro aan lidgelden binnenrijft, vorig jaar bijna een miljoen euro winst boekte en de voorbije jaren een flinke spaarpot wist op te bouwen.

Voor de goede Orde: Het B-H-V van de Belgische geneesheren

Franstalige artsen in de faciliteitengemeenten mogen zich inschrijven bij de Provinciale Raad van Waals-Brabant  (Foto Danny Gys - Reporters)

Franstalige artsen in de faciliteitengemeenten hebben vandaag de keuze: ze kunnen zich inschrijven in de Provinciale Raad van de Orde van geneesheren in Vlaams-Brabant, maar ze kunnen dat ook in Waals-Brabant doen. In België wordt zoiets al snel een potentieel heet communautair hangijzer waar de regering Di Rupo liever voor bedankt. Aan conservatieve krachten biedt het B-H-V-scenario dan weer de kans om inhoudelijke hervormingen af te blokken.

Voor de goede Orde: Oud-strijders tegen de Orde schrijven consensusvoorstel

(Foto Ernstl)

In dossier ‘Voor de goede Orde’ zoemt Apache de komende dagen in op de Orde van geneesheren. Na veertig jaar vruchteloos proberen ligt er een wetsvoorstel klaar voor een grondige hervorming. Het voorstel heeft de steun van de meerderheidspartijen. Opmerkelijk zijn de auteurs ervan: Patrik Vankrunkelsven, Kris Merckx, Jean-Jacques Amy en Marc De Meyere zijn vier oud-strijders tegen de Orde die hun pleidooi voor een totale afschaffing ingeruild hebben voor een pragmatisch consensusvoorstel.

Van Krunkelsven: ‘N-VA kent minder gêne dan de VU vroeger’

Patrik Vankrunkelsven (Illustratie Crachàt)

‘Uitgerekend de mensen die destijds de Volksunie hebben doen barsten door het Lambermontakkoord te verwerpen moeten straks een onderhandelde staatshervorming en een deal over BHV stemmen. Ik zie met de beste wil van de wereld niet in hoe dat kan.’ In een gesprek met Apache ziet voormalig VU-voorzitter Patrik Vankrunkelsven maar één weg om tot een verregaande staatshervorming te komen: ‘Bart De Wever die toegevingen doet en zijn partij heroriënteert.’